Prissikring af råvarer

Råvarer er generelt en aktivklasse med høj volatilitet (store prisudsving). Men prissikring af råvarer via Jyske Bank kan reducere eller helt fjerne påvirkningen fra prisbevægelser i markedet. Derved fjernes risikoen for, at rentabiliteten i det enkelte forretningsforhold udfordres af store udsving i dine indkøbspriser.

Det sker via standardiserede futures-kontrakter samt skræddersyede råvareswaps, hvor mængder, løbetid og afvikling kan justeres efter behov.


Figuren viser, hvordan dit indkøb af råvarer kan ske til en forudsigelig pris, selv om markedsprisen svinger. Afdækningen fungerer således som supplement til virksomhedens fysisk indkøb, så du opnår en fast pris.

Fordele ved prissikring via finansiel afdækning

  • Fuld forudsigelighed omkring økonomien i den enkelte aktivitet.
  • Fleksibilitet sammenlignet med fysiske kontrakter over for leverandører.
  • Jeres virksomhed kan fokusere på kerneforretningen.

Book møde