Kunder

Ansvarlig rådgivning

Rådgivningen af vores kunder tager naturligvis udgangspunkt i den gældende lovgivning, herunder regelsættet om god skik i rådgivningen. Som bank og realkreditinstitut ønsker vi at tage et ansvar i forhold til vores kunders økonomi og investeringer. Det sker gennem vores kreditpolitik, der understreger vigtigheden af at handle ansvarligt overfor kunder og kautionister. Det sker gennem vores rådgivning, der sikrer kunden et godt overblik over sine muligheder og risici. Og det sker ved at kontrollere, at kunder ikke bruger banken til kriminelle formål, som hvidvaskning og skatteunddragelse.

Hjælp til boligøkonomien

Team Bolighjælp i BRFkredit træder til, når kunder har mistet overblikket over deres økonomiske situation og er kommet bagud med terminsbetalingen – f.eks. på grund af en skilsmisse eller et mistet job. Teamet gør en stor indsats for, i samarbejde med familierne, at få løst problemet. Hjælpen sker bl.a. ved at forsøge at få genskabt det økonomiske overblik og få indgået individuelle aftaler om afvikling af gæld, også med øvrige kreditorer. Team Bolighjælp har i 2015 været i kontakt med omkring 400 familier, og det er lykkedes at finde en løsning for 2/3 af familierne. Langt de fleste har fået mulighed for at blive boende. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at sælge ejendommen med et underskud – men alligevel at undgå en tvangsauktion. 
Læs mere om, hvordan Team Bolighjælp hjælper

Økonomisk forståelse for unge

Jyske Bank lancerede i 2014 et nyt rådgivningskoncept rettet mod unge kunder, som handler om uddannelse i generel økonomisk forståelse. Målet er at hjælpe unge, der kan have en impulsstyret økonomi med risiko for at få ødelagt fremtidige muligheder gennem et tidligt overforbrug og manglende styring. I 2015 blev der udviklet en App, Weekly, der kan hjælpe med at holde styr på den daglige økonomi. Læs mere om Weekly

Over 50.000 unge, eller hver 20. ung i Danmark er fanget i en gældsfælde og er registreret som dårlige betalere i RKI, hvilket ikke blot er et problem for den enkelte unge, men også for samfundet generelt. Jyske Bank har derfor også aktivt deltaget i Pengeugen, som er et samarbejde mellem Finansrådet og Danmarks Matematiklærerforening. Formålet med Pengeugen er at give de unge en god basisforståelse for privatøkonomi, og dermed ruste dem bedre til at tage fornuftige valg, da det i dag kun er hver anden ung som har en grundlæggende forståelse for privatøkonomi.

I Pengeugen 2016 afholdt Jyske Bank mere end 20% af årets gæsteforelæsninger på landets skoler.

Hvidvask

Jyske Bank ønsker i alle henseender at være med til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering og samarbejder med myndighederne med det formål. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse & awareness, gennemgående processer & retningslinjer, systematisk overvågning og rapportering.

Skatteunddragelse

Jyske Bank har en klar politik om ikke at medvirke til skatteunddragelse. I 2010 besluttede de udenlandske enheder at stramme op omkring skattetransparens ved fremadrettet alene at samarbejde med kunder, hvor Jyske Bank enten sikrer, at de deklarerer deres forhold til de relevante skattemyndigheder, eller at Jyske Bank foretager skatteindberetningen. 


Samarbejde med kunder

I Jyske Bank-koncernen engagerer vi os i de samfundsmæssige udfordringer, der har en naturlig kobling til vores kunder og forretningsaktiviteter. Derfor indgår vi relevante projekter sammen med vores kunder om at løse samfundsmæssige problemer. Her ser du et udpluk:

Murmal – praktikpladser og imageløft

BRFkredit/Jyske Bank har siden 2010 stået bag en række murmalerier flere forskellige steder i landet. Ofte er det sket i et tæt samarbejde med kunder - typisk boligselskaber. Fælles for alle malerierne er, at borgere er aktivt involveret i en kunstnerisk proces, som i sidste ende bliver til et stort murmaleri med hjælp fra flere partnere – private virksomheder, en kunstner, en kommune, et boligselskab og lærlinge fra en lokal erhvervsskole. Målet er praktikpladser, imageløft og fællesskab i byen.
Læs mere om MurMal

Brugte computere får nyt liv hos kunder

Siden 2004 har BRFkredit givet brugte computere til netcafeer, aktivitetslokaler og væresteder hos kunder i den almene boligsektor. I alt har BRFkredit givet mere end 1000 computere til 85 initiativer i hele landet. Initiativet fortsætter i regi af Jyske Bank-koncernen.
Læs mere om computerdonation

Projekt fællesskab i StorbyLandsbyen

På Marienlystvangen nær Skejby Sygehus, har Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS), startet projektet Storbylandsbyen, hvis idé kort fortalt går ud på, at 20 socialt udsatte/hjemløse og 20 "almindelige" almene beboere bor dør om dør. BRFkredit/Jyske Bank har sammen med OAK-foundation støttet et projekt, hvor beboerne i fællesskab har udsmykket og beplantet fællesområder og derigennem styrket fællesskabet.
Læs mere om Storbylandsbyen