Jyske Bank Green Finance Framework

Klima er et væsentligt impactområde for Jyske Bank, og vi har fokus på at identificere forretningsområder, der kan bidrage med bæredygtige løsninger og være medvirkende til at nedbringe CO2e-udledning. Jyske Banks impactanalyse viser, at udlån står for størstedelen af den samlede CO2e-udledning forbundet med koncernens forretningsaktiviteter. Derfor har Jyske Bank tiltag indenfor finansieringsløsninger, der understøtter bæredygtig omstilling, med fokus på klima/nedbringelse af CO2e-udledning.

I Jyske Bank Green Finance Framework har vi udpeget fem udlånsområder, hvor finansiering i særlig grad kan medvirke til at nedbringe CO2e-udledning og være med til at understøtte en bæredygtig omstilling:

  • Vedvarende energi
  • Grønne ejendomme
  • Ren transport
  • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer
  • Genbrug og bæredygtig produktion

Vi vil med finansiering af de udvalgte udlånsområder støtte op om målsætningerne for følgende af FN’s 17 verdensmål:

Verdensmål 6,7,11,14 og 15

Vi har opstillet mål og målsætninger for de udvalgte udlånsområder. Disse vil løbende blive opdateret med nye målsætninger. Udviklingen på de udvalgte udlånsområder rapporteres årligt i Green Finance Report.

For at understøtte væksten i vores udlån til bæredygtige aktiviteter og for at kunne ensrette finansieringen heraf, har vi opstillet principper for finansiering af bæredygtige udlån ved udstedelse af grønne obligationer fra Jyske Bank A/S og Jyske Realkredit A/S.

Principperne er opstillet i henhold til ICMA’s Green Bond Principles (2018) og følger retningslinjerne for udvælgelse, rapportering og allokering af midler.

En uafhængig vurdering af frameworket er blevet foretaget af Sustainalytics, der konkluderer, at Jyske Banks Green Finance Framework er troværdigt og vil have en ”positiv effekt på den bæredygtige omstilling”.

Relevante dokumenter

Kontaktpersoner

Hvis du vil vide mere om Jyske Bank-koncernens Green Finance Framework og grønne obligationer fra Jyske Bank-koncernen, så kontakt venligst: