Klima og miljø

Miljø og klima

I Jyske Bank-koncernen ved vi, at vores forretning og virke påvirker klimaet og miljøet, og at vi selv i høj grad kan være med til at bestemme, om vores aftryk skal være negativt eller positivt. Vores mål er derfor, at vi aktivt skal forsøge at blive mere klima- og miljøbevidste i alle vores arbejdsgange – såvel internt som eksternt.

Det mest oplagte sted at starte for at skabe en ændret adfærd, med en reduktion af CO 2-udledning som følge, er internt i koncernen. Vi er opmærksomme på vores aktiviteters og handlingers effekt på klima- og miljøområdet, og vi arbejder kontinuerligt på at sikre, at vores adfærd lever op til vores værdier. Historisk har Jyske Bank haft, og vil fortsat have, fokus på egne aktiviteter, da vi mener det er vigtigt, at vi har ’orden i eget hus’. Samtidig er den indirekte påvirkning af klima og miljø, gennem de kundevendte aktiviteter i forbindelse med investeringer og finansiering, særdeles aktuel.

Ét af de områder, hvor påvirkningen af klima- og miljøforhold er tydeligst, er i måden, vi investerer på vegne af vores kunder. Som medunderskrivere af UN PRI vil vi fortsat inddrage ESG-forhold i vores investeringsovervejelser og -beslutninger, herunder også når vi finder gode investeringer, der samtidigt støtter bæredygtige tiltag. Med andre ord vil ESG-faktorer fortsat have et stort fokus.

Men vi arbejder ikke kun med klima og miljø via vores investeringer og forretning. Vi vil bidrage til den overordnede klima- og miljødagsorden ved at engagere medarbejdere og samarbejdspartnere for på den måde at øge bevidstheden omkring problematikken og være med til at reducere CO2-udledningen.


Bliv klogere