Totalkonto

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning A i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
7,00-12,50%
Debitorrente
7,19-13,10%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af låneretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
8,1-14,1%
100% udnyttelse
8,9-15,2%
50% udnyttelse
10,6-17,2%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Gælder for helkunder med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne under Prispolitik.
1Beregnet på grundlag af: Afdragsform Stående lån med samlet kreditbeløb på 50.000 kr., løbetid på 5 år og ingen sikkerhedsstillelse. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Lønkonto

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning A i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
7,00-12,50%
Debitorrente
7,19-13,10%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af låneretten + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
8,1-14,1%
100% udnyttelse
8,9-15,2%
50% udnyttelse
10,6-17,2
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
1Beregnet på grundlag af: Afdragsform Stående lån med samlet kreditbeløb på 50.000 kr., løbetid på 5 år og ingen sikkerhedsstillelse. Stående lån er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Privatlån

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning D i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
7,00-12,50%
Debitorrente
7,19-13,10%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
9,0-15,1%
Risikokategori2
Gul
1Beregnet på grundlag af: Afdragsform Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 40.000 kr., løbetid på 5 år og ingen sikkerhedsstillelse. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Garantier

Oprettelse af garantier1
0-5.000 kr.
1Der beregnes løbende garantiprovision, der fastsættes i intervallet 0,00 - 4,25% p.a. Der beregnes et minimum pr. kvartal afhængig af garantitype.

Til top

Øvrige omkostninger ved lån og kreditter

Forlængelse af kreditter og øvrige ændringer af lånebetingelser
1.000 kr.
Lån og kreditter opsagt grundet misligholdelse
19,00% p.a. af det skyldige beløb
Bevilget overtræk
1,00% af det aftalte overtræk
Min. 250 kr.
Rykkerbrev
100 kr.
Dokumentomkostninger1
1.000 kr.
Modtagelse af vidnefast underskrift fra fremmed pengeinstitut
400 kr.
Indhentning af vidnefast underskrift i fremmed pengeinstitut
250 kr.
+ evt. omkostninger beregnet af fremmed pengeinstitut
Indhentning af accept for rykning hos pantebrevkreditor
1.000 kr.
Kurskontrakt og terminsforretning
500 kr.
Notering af transport
1.000 kr.
Bevillingsomkostninger - Valutalån
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Ændring af debitorer
1.000 kr.
1Fx ejerpantebrev, påtegninger, kaution m.v.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve1
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning1
1.660 kr.
1Bemærk, at prisen afhænger af, hvilket aktiv der tinglyses pant i. For pant i fast ejendom eller andelsbolig er de offentlige afgifter 1,45% af det pantsikrede beløb + 1.640 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.