Priser - Betalingskort

Priser pr. 01.03.2018

Priser Dankort, Visa/Dankort, Visa Debit, Visa Mobil, Visa Junior og hævekort

Årlig kortafgift - Hævekort
0 kr.
Årlig kortafgift - Visa Junior
0 kr.
Børn, 12:17-, 18:27-, Private Banking-, Grundkonto-kunde eller helkunde med tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank.
150 kr.
Årlig kortafgift - Visa Debit og Visa Mobil
150 kr.
0 kr.
12:17-, 18:27-, Private Banking-, Grundkonto-kunde eller helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank.
Læs mere om betingelserne.
Årlig kortafgift - Visa/Dankort og Dankort
200 kr.
0 kr.
18:27-, Private Banking- eller helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank.
Læs mere om betingelserne.
Kortdesigner
50 kr.
Pr. kort med personligt billede på
0 kr.
Kunder under 18 år, hvis kortet oprettes på kortindehavers egen konto.
Hastebestilling af Visa Junior, Visa Debit og Visa/Dankort
300 kr.
Erstatningskort1
150 kr.
Betaling i danske og udenlandske forretninger2
0 kr.
Gælder ikke hævekort
Dankort kun i Danmark
Hævning i Jyske Banks pengeautomater
0 kr.
Køb og salg af Euro i Jyske Banks pengeautomater3
25 kr.
Kunder med konto i Jyske Bank
35 kr.
Kunder uden konto i Jyske Bank
0 kr.
Børn, 12:17-, 18:27-kunder og aktionærer med min. 10 Jyske Bank aktier i depot i Jyske Bank
Hævning i andre pengeautomater i Danmark
5 kr.
Gælder ikke hævekort
0 kr.
Børn og 12:17-kunder
Hævning i udenlandsk pengeautomat og pengeinstitut
1,00%
Min. 30 kr.
Gælder ikke hævekort og Dankort
Nulstilling af "30-dages grænse" ved brug i udlandet (kun ifølge aftale)
0 kr.
Ændring af daglig købsgrænse
50 kr.
Kun Visa Debit
0 kr.
Børn og 12:17-kunder
Spærring af kort
0 kr.
Spærring af kort ved kortholders misbrug
250 kr.
Kopi af nota
215 kr.
Kun hvis postering er korrekt
Uberettiget indsigelsesbehandling
300 kr.
Valutatillæg - Europa
1,50%
Kun Visa/Dankort, Visa Debit, Visa Mobil og Visa Junior
Valutatillæg - øvrige valutaer
2,00%
Kun Visa/Dankort, Visa Debit, Visa Mobil og Visa Junior
Kureromkostninger ved forsendelse af Visa/Dankort, Visa Debit og Visa Junior til lande uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein
600 kr.
1I tilfælde hvor kortet er blevet ødelagt, tabt, stjålet eller du ønsker et nyt design på dit nuværende kort.
2Forretningen kan opkræve et gebyr. Beløbets størrelse oplyses af forretningen.
3Salg af Euro er kun muligt i afdelinger med indbetalingsautomat for kunder med konto i Jyske Bank.

Til top

Maks. hævning i Jyske Banks pengeautomater

Jyske Bank-kort, Dankort, Visa Junior, Visa Debit og Visa/Dankort
15.000 kr. eller ca. 2.000 i EUR
Pr. bankdag
Maks. 40 stk. EUR sedler pr. hævning (ca. 800 EUR)
6.000 kr. eller ca. 800 EUR
I tidsrummet fra kl. 18.00 - 9.00 samt weekender og på helligdage
12:17 kort
6.000 kr. eller ca. 800 EUR
Pr. bankdag
Maks. 40 stk. EUR sedler pr. hævning (ca. 800 EUR)

Til top

Maks. hævning i andre pengeautomater og forbrug i danske kroner

Kontanthævning i Danmark pr. døgn
2.000 kr.
Visa/Dankort, Dankort, Jyske Bank-kort og 12:17 kort
Kontanthævning i udlandet pr. døgn
2.000 kr.
Visa/Dankort
Kontanthævning i Danmark og udlandet pr. døgn
10.000 kr.
Visa Junior og Visa Debit
Maks. betaling (køb) inkl. hævning i Danmark
Ingen grænse
Dankort
25.000
Visa/Dankort
Pr. løbende 30 dage
Maks. betaling (køb) inkl. hævning i udlandet og på nettet1
25.000 kr.
Visa/Dankort
Pr. løbende 30 dage
Maks. betaling (køb) inkl. hævning i Danmark, udlandet og på nettet
150.000 kr.
Visa Junior, Visa Debit og Visa Mobil
Pr. løbende 30 dage
30.000 kr.
Visa Junior, Visa Debit og Visa Mobil
Pr. døgn
1Gælder dog ikke Dankort ved nethandel

Til top

Spil og lotteri

Når du bruger dit Dankort og Visa/Dankort i forretninger og på indenlandske hjemmesider/apps, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner o.l., kan der være en begrænsning i brug af kortet. Forbruget er pr. døgn begrænset til 5.000 kr.

Omregningskurser ved hævning/betaling i fremmed valuta:

Når du bruger kortet i udlandet, bliver beløbet omregnet til danske kroner efter en referencekurs. Referencekursen finder du på www.nets.eu/dk under valutakurser. Det omregnede beløb bliver tillagt et tillæg:

  • Europæiske valutaer:
    Beløbet bliver omregnet med valutakursen fra bankdagen før posteringen modtages tillagt 1,50%
  • Øvrige valutaer:
    Beløbet bliver omregnet med valutakursen fra bankdagen før posteringen modtages tillagt 2,00%

Ovennævnte vekselomkostninger er inkluderet i det hævede beløb.