Erhvervsdrivende og pension

Mange erhvervsdrivende udviser stor tilbageholdenhed, når det handler om at belønne sig selv for den enorme indsats, der ofte skal til for at drive et firma med succes.

Virksomhedens bundlinje er selvfølgelig vigtig, men har du overskud i firmaet, kan der være god grund til at se på, om du tager nok ud til dig selv. Hvis du skyder penge ind på en privat pensionsopsparing, kan det give en række fordele for dig, din familie – og din virksomhed.

A/S eller ApS?
Den ideelle løsning afhænger blandt andet af, hvilken type virksomhed du har – personligt drevet virksomhed eller selskab.

Snak med din rådgiver om dine muligheder:

Book et møde!


Pensionsopsparing som selvstændig - dine fordele

Optimer skatten
Når du skyder penge ind på en pensionsopsparing, udskyder du skattebetalingen – og ofte slipper du med mindre i skat, hvis marginalskatten på fradraget på pensionsindbetalingerne er højere end på pensionsudbetalingerne. Endelig sparer du som hovedregel også på skatten af afkastet.

Spred risikoen
Ved både at spare op i virksomheden og på en pensionsordning får du en højere grad af risikospredning, da pensionsopsparingen kan investeres mange forskellige steder. Alt i alt giver det en større chance for, at du har penge nok til pensionsalderen.

Slank virksomheden
Når du trækker ekstra værdi ud af din virksomhed, slanker du den. Det kan være en fordel, når du engang skal finde en køber, som er villig til at betale prisen for virksomheden. Mange virksomhedsejere oplever desværre, at det ikke er så let.

Sparer du op i virksomhedsskatteordningen, skal du betale skat af overskuddet, hvis du sælger virksomheden. Jo slankere virksomheden er, jo lettere kan et generationsskifte gennemføres.

Alt med måde
Det er dog vigtigt, at virksomheden ikke bliver slanket så meget, at det hindrer den daglige drift, investeringer eller den nødvendige udvikling. Hvilken løsning, der klæder din virksomhed bedst, bør du tage en snak med din revisor eller erhvervsrådgiver om.

Andre fordele

  • Flere penge til investering
  • Lav skat på afkast af pensionsopsparingen – 15,3 %
  • Større fleksibilitet, da opsparingen bliver placeret flere steder
  • Mulighed for at indsætte begunstigede på pensionsordninger
  • En kreditorbeskyttet opsparing
  • En aftale om pensionsindskud, der som hovedregel kan ophøre uden skattemæssige konsekvenser.

 

Kend dine risici

Ligesom ved opsparing i virksomheden er der også farer ved at spare op på pensionsordninger.

Renten af din opsparing kan være både positiv og negativ
Renten betyder meget for udviklingen af din pensionsopsparing. Og hvor meget du får ud af den, hænger sammen med markedsudviklingen, dit valg af investering og din investeringsprofil.

Lovgivningen kan ændre sig
Skatteregler og andre love kan blive ændret. Sker der ændringer, kan du til enhver tid ændre din aftale om indbetaling til pension.

Sociale ydelser kan blive forringet
Vær opmærksom på, at opsparing til pension kan påvirke dine muligheder for at få sociale ydelser.

Din ægtefælle kan blive dårligere stillet i tilfælde af skilsmisse
Når du sparer op til pension, flytter du en del af din formue fra virksomheden til en pensionsopsparing. Mens værdien af virksomheden skal deles ved skilsmisse, er dette som udgangspunkt ikke tilfældet med pensionsopsparing.

Omkostninger
Der kan være omkostninger forbundet med at anskaffe kapital til pensionsindskud, fx tabte renteindtægter eller øgede renteudgifter. Der er også omkostninger forbundet med at investere opsparingen.