Hvis du ejer et selskab

Du kan udbetale dig selv løn eller udbytte af en del af selskabets overskud og spare i skat ved at indbetale en del af lønnen på en pensionsordning.

Ved udbetaling af løn har selskabet fradrag for lønudgiften. Du beskattes med mellem ca. 37 % og 52 %+ AM-bidrag, alt efter om du overstiger grænsen for topskat eller ej.

Hvis en del af lønnen bliver indbetalt på en pensionsordning administreret af arbejdsgiveren, vil selskabet få fradrag for udgiften, og du bliver ikke beskattet her og nu. Pensionsmidlerne bliver først beskattet, når de bliver udbetalt.

Du sparer op til pensionen og får samtidig flere midler til investering. Derudover kan du opnå en reel skattebesparelse, hvis din marginale skattesats er lavere, den dag pensionen skal udbetales. En udbetaling af pensionen ved død kan medføre en større skattebesparelse.


Stor fleksibilitet

Ordningen er meget fleksibel. Du skal ikke binde dig til et fast årligt bidrag, og du kan løbende justere indbetalingen til pensionsordningen.

Selskabet kan dog ikke helt frit fastsætte din løn og pension. Er beløbet væsentligt højere end det, en uafhængig ansat med samme stilling ville have fået, er der en risiko for, at skattemyndighederne vil anse det overskydende beløb for udbytte. Pensionsindbetalingerne skal foretages i samråd med revisor - det gælder særligt for pensionsindbetalinger fra holdingselskaber eller lignende, hvor du yder en begrænset arbejdsindsats. Hvis du fortryder, kan du altid ophæve ordningen mod at betale en afgift på 60 %.

Tænk også på din ægtefælle

Er din ægtefælle ansat i selskabet – enten i et driftsselskab eller et holdingselskab – kan der også indbetales på en pensionsopsparing til ham/hende. Hvis arbejdsindsatsen er begrænset (fx ved et holdingselskab), bør indbetalingen ske i samråd med revisor.