Hvad er en aldersopsparing?

Du kan oprette en aldersopsparing – eller du kan vælge at ændre din kapitalpension til en aldersopsparing. 

En aldersopsparing er for dig, der ønsker friheden til at vælge mellem udbetaling på én gang eller i rater den dag, du går på pension. Du kan ikke trække indbetalingerne på en aldersopsparing fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat af pensionsopsparingen, når den bliver udbetalt.

Tag en snak med din rådgiver, hvis du overvejer at oprette en aldersopsparing.

Book et møde


Fra og med 2018 afhænger beløbet af, hvor du er i livet, og om du har startet udbetaling af en ratepension, indekskonto eller livrente.

Helt skarpt formuleret er en aldersopsparing fremover rigtigt attraktiv for dig, der har mindre end 7 år, til du kan gå på pension. De giver dig nemlig mulighed for at sætte turbo på din opsparing til sidst.

En aldersopsparing er dog stadig en god løsning for mange andre, fordi den ikke påvirker dit pensionstillæg, den dag du går på folkepension. Har du mere end 7 år til pensionen, skal du sørge for at finde en supplerende ordning, fordi du fremover ikke kan indbetale ligeså meget på aldersopsparingen, som du plejer.

Se dine muligheder.

Samlet årlig indbetaling 2022 2023
Mindre end 7 år til folkepensionen 54.200 kr. 56.900 kr.
Mere end 7 år til folkepensionen 5.500 kr.

8.800 kr.

Hvad med resten?

Loftet over indbetaling gælder for alle de aldersopsparinger, du måtte have, og indbetalinger over loftet udløser en afgift. Størrelsen af afgiften afhænger af, hvilket loft du overskrider, og om du ønsker/har mulighed for at flytte indbetalingen til en anden pensionsordning. Formålet med afgiften er at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt.

Hvornår kan aldersopsparingen udbetales?

Du kan få udbetalt din aldersopsparing som et éngangsbeløb eller som løbende udbetalinger over en årrække. Udbetalingen kan tidligst ske den dag, du når din pensionsudbetalingsalder – og skal senest påbegyndes 20 år derefter. Har du en kapitalpension, der kan udbetales tidligere fx når du fylder 60 år (gælder ordninger oprettet før 1. maj 2007) og har ændret den til en aldersopsparing, så kan du bevare den lavere udbetalingsalder.