Hvilken pensionsordning skal jeg vælge?

  • Aldersopsparing er en enkel måde at spare op til pension på. Her bliver skatten betalt, før pengene går ind på kontoen.
  • Indbetaling på ratepension giver fradrag – også i topskatten.
  • Indbetaling på livsvarig livrente giver fradrag, og her kan du vælge flere måder for indbetaling og fradrag.

Fælles for dem alle er, at du i opsparingsperioden betaler pensionsafkastskat (15,3%%) af afkastet. Det er dit penge- eller pensionsinstitut, der beregner og afregner denne skat hvert år.

Beløbsgrænser 2021 

Aldersopsparing Ratepension Livsvarig livrente

5.400 kr.(2020: 5.300 kr.)
- hvis du har mere end 5 år til folkepensionsalderen eller har startet udbetaling af en ratepension, indekskonto (hvis før 67 år) eller livsvarig livrente

52.400 kr.(2020: 50.200 kr.)
- fra 5 år før din folkepensionsalder og indtil du starter udbetaling af en ratepension, indekskonto (hvis før 67 år) eller livsvarig livrente

58.500 kr (2020: 57.200 kr.)
  • Ubegrænset, hvis det kan indeholdes i din løn og sker via arbejdsgiver
  • Det indbetalte beløb hvert år, hvis du har en 10-årig privat indbetalingsaftale
  • Op til årets opfyldningsfradrag på 53.800 kr. (2020: 52.600 kr.) ved private indbetalinger i mindre end 10 år
  • Op til 30% af årets overskud, hvis du er selvstændig

Reglerne for indbetaling til aldersopsparing blev ændret 2019

Aldersopsparingen indgår ikke i beregningen af det pensionstillæg, man kan opnå som folkepensionist. Derfor er det ekstra fordelagtigt at benytte aldersopsparingen de sidste år inden pensioneringen – og det er også baggrunden for, at der fra 2019 er to forskellige beløbsgrænser for indbetaling.

Har du lang tid til pensionen, kan det også være en fordel at spare op på aldersopsparingen. Vi anbefaler derfor alle, der har mulighed for det, at indbetale på aldersopsparing både i år, men også i kommende år.

Privat eller arbejdsgiverordning?

Du kan selv stå for indbetalingen, eller du kan bede din arbejdsgiver om at stå for den.

Bemærk, at indbetalingen på en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling på en privat ordning, uanset hvornår på året der bliver indbetalt på ordningerne.