Det er billigere at bruge netbanken og mobilbanken

Din pris for adgang til netbank og mobilbank
Oprettelse - netbank og mobilbank 0 kr.
Kvartårlig afgift - netbank og mobilbank

0 kr.*

35 kr.

*Prisen på netbanken er 0 kr., hvis du er 12:17-, Ung-kunde, kunde i Jyske Plus, Jyske Premium eller Jyske Private Banking. Er du kunde i Jyske Hverdag, eller har du en Grundkonto, betalinger, er netbank og mobilbank inkluderet i din månedlige betaling på henholdsvis 40 kr. og 60 kr. Læs mere om betingelserne.
Du kan også få en gratis netbank, hvor du kun kan se dine dokumenter og skrive sikkert med banken.

Overførsel til et andet dansk pengeinstitut

Det er billigere at foretage overførsler og betalinger gennem netbanken og mobilbanken end gennem din rådgiver.

Pengeoverførsler i Danmark Netbank og mobilbank Via rådgiver
Straksoverførsel Fra 0 til 4 kr. 60 kr.
Standardoverførsel Fra 0 kr. til 2 kr. 50 kr.
Dine priser afhænger af din kundekategori i Jyske Bank. Find din pris.
Indbetalingskort Netbank og Mobilbank Via rådgiver
Betaling af indbetalingskort Fra 0 kr. til 4 kr. 50 kr.
Din pris afhænger af din kundekategori i Jyske Bank. Find din pris.

Overførsel til udlandet

Det er billigere at overføre penge til udlandet i netbanken og mobilbanken end i en Jyske Bank-afdeling.

Pengeoverførsler til andre lande Netbank Via rådgiver
Overførsel til konto i udlandet* Fra 25 til 60 kr. 250 kr.
SEPA-overførsel* Fra 0 til 2 kr. 50 kr.
* Du skal huske at angive IBAN og BIC.
Dine priser afhænger af din kundekategori i Jyske Bank. Find din pris

I netbanken overfører du automatisk billigst muligt til udlandet afhængig af land og valuta. Vi afregner en overførsel til Jyske Banks markedskurs. Marginalen er indregnet i Jyske Banks markedskurs.

Ved overførsel til EU/EØS-lande betaler afsender omkostninger i Danmark, og modtager betaler eventuelle omkostninger i udlandet. Til øvrige lande vil der være mulighed for, at du kan vælge en anden omkostningsfordeling. Der er følgende muligheder:

  • Afsender og modtager deler omkostningerne, hvor afsender betaler Jyske Banks omkostninger, og modtager betaler de udenlandske omkostninger.
  • Modtager betaler både danske og udenlandske omkostninger.
  • Afsender betaler både danske og udenlandske omkostninger (OUR-betaling). Du finder prisen på prislisten.

Du kan fortsat bestille en udenlandsk overførsel i din afdeling, hvis du har brug for det.


Når du handler med værdipapirer

Handel med værdipapirer er ikke gratis, men når du handler gennem netbanken og mobilbanken, får du en pæn rabat i forhold til det normale gebyr i din Jyske Bank-afdeling.

Kurtage Netbank og mobilbank* Via rådgiver**
Danske og svenske aktier 0,15%
(min. 29 kr.)
0,75%
(min. 175 kr.)
(maks. 500 kr.)
Øvrige skandinaviske aktier 0,15%
(min. 29 kr.)
0,75%
(min. 175 kr.)
(maks. 500 kr.)
Andre aktier 0,40%
(min. 150 kr.)
1,50%
(min. 500 kr.)
(maks. 1.000 kr.)
Danske obligationer 0,10%
(min. 25 kr.)
0,15%
(min. 175 kr.)
(maks. 3.000 kr.)
Andre obligationer 0,20%
(min. 300 kr.)
0,25%
(min. 500 kr.)
Jyske Invest-beviser, Skagen Fondene og Bank Invest 0,15%
(min. 29 kr.)
0,75%
(min. 175 kr.)
(maks. 500 kr.)
*Sammensætning af priserne er forskellig og er afhængig af, hvor du er kunde.
** For aktier og Jyske Invest-beviser er prisen kun vist for kursværdien 0-100.000 kr. Ved kursværdi over 100.000 kr. er prisen 0,50% for danske/svenske aktier, 0,50% for Jyske Invest-beviser og 1,00% for andre aktier. For danske obligationer er prisen kun vist for kursværdien 0-3 mio. kr. Over 3 mio. kr. er prisen 0,10%.

Udenlandske værdipapirer
Når der veksles valuta ved en handel, sker det til Jyske Banks markedskurs.


Når du bestiller udskrifter på sms eller papir

Vælger du ekstraservices, som fx at få tilsendt sms eller kvitteringer, koster det et gebyr.

Priser på udskrifter*
Kvittering, pr. stk. 15 kr.
Sms advisering om udskrifter i Jyske Netbank 0 kr.
Sms-saldooplysning 0 kr.
*Sammensætning af priserne er forskellig og er afhængig af, hvor du er kunde.

Telefonafgift, afsendelse af sms til Jyske Bank og internetabonnement indgår ikke i priserne.