MurMal - Aalborg Vestby Station

Billede af murmaleri ved Ålborg Vestby Station

Maling er ikke særligt populært, når det sidder på en væg i det offentlige rum. Men pendlere og forbipasserende kan med Banedanmarks fulde velsignelse opleve en undtagelse på Aalborg Vestby Station. Motivet er af Ejnar - en 'kendt' aalborgenser. Kunstneren er den lokale Jeppe K. Jensen.

I marts 2013 skrev Jeppe et brev til Ejnar og spurgte, om han kunne tænke sig at være med til at symbolisere tanker om byen. Det kunne han, og derfra opstod motivet. En styregruppe blev nedsat til at lede hele processen. Med Jyske Bank som projektleder og bidragsyder sammen med Det Obelske Familiefond blev byens andet MurMal udført i et tæt partnerskab med Banedanmark og Aalborg Construction College.

Den 15. maj 2013 var der indvielse på Aalborg Vestby Station.

To piger, der kigger på murmaleri

Fakta

Jyske Banks andet MurMal er opført på facaden af Aalborg Vestby Station - byens mest besøgte. Aldrig tidligere har Banedanmark givet tilladelse til udsmykning af deres ejendom på lovlig vis. Bag motivet står BRFkredit, Det Obelske Familiefond, Banedanmark, Aalborg Construction College og kunstneren Jeppe K. Jensen.

"Jeg arbejder med en person, der iført briller spejler ud over Kastetvej og giver et view mod Vestbyen. Og forhåbentlig bringer en masse spørgsmål frem. Stationen fungerer som en byport, så målet er at få en til at reflektere over, hvad bydelen står for", siger Jeppe K. Jensen.