Flere i Fællesskaber


Flere i Fællesskaber er et nyt, stort og ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt, der arbejder på at skabe nye veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber. Målet er at bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre. Erfaringerne med ensomhedsbekæmpelsen i Silkeborg Kommune skal efterfølgende rulles ud i resten af Danmark.

Jyske Bank er mediepartner

Vores bidrag til Flere i Fællesskaber er som mediepartner, idet vi bruger nogle af vores interne ressourcer og kompetencer til at skabe fokus på projektet og derved udbrede kendskabet til Flere i Fællesskaber. Det kan blandt andet være gennem kampagner, der skal aktivere frivillige til madlavnings- og spisefællesskaber eller rekruttering af unge som besøgsvenner til plejehjemsbeboere og andre isolerede ældre.

Hør seniorforsker Mathias Lasgaard fortælle om ensomhed:

Drømmekommune

Silkeborg Kommune sætter ensomhed og fællesskab på dagsordenen i en fireårig periode. I projektet skal de bedste indsatser fra ind- og udland samles og udfoldes i et samarbejde mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere. Som en af de største virksomheder i Silkeborg kan Jyske Bank vise vejen for øvrige aktører fra erhvervslivet i Silkeborg i et stort, relevant og lokalt forankret projekt.

Hør projektleder Vanja Horvat Pedersen fortælle om Flere i Fællesskaber:

Flere i Fællesskaber har to hovedformål:

  • At forandre et lokalsamfund ved at skabe en drømmekommune, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber. Dette sker gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt.
  • At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør. De gode resultater fra drømmekommunen skal udbredes til resten af Danmark.

Projektet er bredt funderet samarbejde med centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet – det er kun sammen, at vi får succes med at bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre.

Få yderligere information om Flere i Fællesskaber.