Partnerskab med Folkebevægelsen mod Ensomhed

Det er en naturlig del af kulturen i Jyske Bank at tage et socialt ansvar og skabe plads til såvel forskellighed som fællesskaber – forankret internt og eksternt. Denne sociale bevidsthed har blandt andet medført, at Jyske Bank allerede i 2015 engagerede sig i Folkebevægelsen mod Ensomhed (FmE). Flere end 80 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder står bag FmE, som er en apolitisk organisation med en vision om, at ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed.


FN’s Verdensmål

Det 3. Verdensmål handler om at sikre et sundt liv til alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. En grundlæggende faktor for trivsel er, at vi i tilstrækkelig grad får dækket vores sociale behov. Gør vi ikke det i en længere periode, så mistrives vi, og langvarig ensomhed skader os både fysisk og psykisk.

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed.  Ensomhed kan ramme os alle, og ensomhed rammer bredt. Det betyder, at unge og ældre – samt mange derimellem – i stigende grad oplever, at de ikke i tilstrækkelig grad får dækket deres sociale behov. Dermed befinder de sig i en situation, hvor de tætte relationer simpelthen er for få.  Ifølge en undersøgelse fra 2017 føler 380.000 voksne i Danmark sig ensomme.

Fysiske og psykiske konsekvenser af ensomhed

Hvis ensomhed opleves intenst og bliver langvarig, kan den blive farlig og skade personen både psykisk og fysisk. Ensomhed er desværre stadig et tabubelagt emne, og følelsen kan forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen.

Danmark Spiser Sammen

FmE står bag den landsdækkende kampagne Danmark Spiser Sammen, som Jyske Bank har været engageret i siden de første fællesspisninger i 2016. I ugerne 17 og 45 er der tradition for, at Danmark Spiser Sammen har etableret en række arrangementer, hvor forskellige mennesker kan mødes over et måltid. Måltider og fællesspisninger skaber fællesskaber, som bringer mennesker sammen, der normalt ikke mødes. Det kan være starten på at mindske ensomhed for mange og ikke mindst sætte fokus på problemerne forbundet med ensomhed.

I 2021 afholdt Jyske Bank og samarbejdspartneren FødevareBanken fællesspisningsarrangementer i Odense og Hillerød, hvor kvinder med interesse i bæredygtige investeringer blev inviteret til middag baseret på overskudsmad og en snak om madspild og madfattigdom.
Læs mere på FødevareBankens hjemmeside.
Læs også om Jyske Banks samarbejde med FødevareBanken.

Læs mere på Folkebevægelsen mod Ensomheds hjemmeside