Partnerskab med FødevareBanken – fra madspild til måltid

Jyske Bank har siden 2012 arbejdet sammen med den socialøkonomiske virksomhed FødevareBanken, som er en non-profit, apolitisk forening, der arbejder for to ting:

At bekæmpe madspild og mindske madfattigdom. I 2014 resulterede samarbejdet i årets ”Partnerskabspris”.

”Gode partnerskaber kræver gode match, for parterne skal have noget at være fælles om, hvis samarbejdet rigtig skal give mening. Og det gør sig gældende for Jyske Bank og FødevareBanken. Desuden er det vigtigt at kunne se et fælles mål og en tilsvarende social profil”, siger Lene Hjorth, Funktionsdirektør for CSR i Jyske Bank-koncernen.

Det gode samarbejde mellem NGO og virksomhed

Ofte har de ordinære virksomheder mange kompetencer i huset, som de mindre socialøkonomiske virksomheder mangler og derfor kan have stor glæde af. Det kan f.eks. være hjælp til HR-opgaver og administration, økonomi og revision, grafik, webudvikling og kommunikation eller konsulenthjælp ift. sparring og forretningsudvikling – ydelser som de socialøkonomiske virksomheder ellers skal købe i dyre domme andre steder.

Partnerskabet mellem Jyske Bank og FødevareBanken er et eksempel på, hvordan udveksling af sådanne immaterielle ydelser er til stor gavn for begge parter. Her er den væsentligste del af samarbejdet netop udveksling af knowhow og netværk.

”Penge sparet på normale driftsudgifter er med til at styrke en socialøkonomisk virksomhed, fuldstændig som ved køb af vores kerneydelser - så den type udveksling af værdi er vigtig", siger Karen Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken.

FødevareBanken har et akut behov for at blive bæredygtig, og derfor er det en fordel at kunne trække på Jyske Banks netværk. FødevareBanken får desuden hjælp og sparring omkring rekruttering, budgetplanlægning, fundraising og kommunikation. F.eks. har Jyske Bank i 2015 lavet en film om FødevareBanken og arrangeret fællesevents på Aarhus Festuge for at skabe synlighed omkring FødevareBankens arbejde.


FødevareBanken i aktion på årets Smukfest


Fakta om FødevareBanken

FødevareBanken er en nonprofit, apolitisk og religionsneutral forening baseret på fri­villig arbejdskraft, der er opstået som svar på to samfundsproblemer:

  • Madspild
  • Madfattigdom

Hver dag smides der flere tons mad ud i fødevaresektoren, hvilket udgør en stor belastning for miljøet. Samtidig er en stadig større gruppe af socialt udsatte ofte frataget muligheden for et dagligt og nærende måltid, som har afgørende betydning for deres sundhed.

Siden 2008 har FødevareBanken arbejdet med frisk overskudsmad primært fra producenter, landbrug og grossister. Det er altså mad, der intet fejler, men som alligevel ikke kan sælges. Maden leverer FødevareBanken videre til sociale organisationer, der arbejder med socialt udsatte i Danmark, og de laver maden til måltider til nogle af landets mest udsatte borgere.

Hver dag

…sørger Fødevarebanken for at 3,5 tons frisk overskudsmad bliver brugt i stedet for at blive smidt ud. Der er mange grunde til, at FødevareBanken får doneret den friske overskudsmad fra de mange fødevarevirksomheder, men det gælder for al maden, at det er friske overskudsvarer og der er ikke noget mad, der er gået over sidste holdbarhedsdato.

Læs mere på foedevarebanken.dk