MurMal - Skallerupvej

Billede af en folkemængde, der kigger på et murmaleri

Med projektet ville Jyske Bank understøtte en proces, hvor kvarteret på Skallerupvej fik et imageløft. Samtidig skulle beboernes netværk og tilknytning til kvarteret styrkes. Forbedring af kvarterets image blev prioriteret. Og der skulle skabes muligheder for uddannelse og arbejde til unge nydanskere.

Projektet var en katalysator for områdets udvikling, godt naboskab og ejerskab til lokalsamfundet. Og der blev etableret partnerskaber, som fortsatte efter projektets afslutning. Derfor er det ikke kun resultatet, der har været i fokus, men i langt højere grad processen - fra idéudvikling til det færdige resultat - hvor mange mennesker blev involveret.

En positiv proces

Projektet gik ud på, at beboerne skulle sætte ord på deres ønsker, drømme og visioner for deres boligområde, hvorefter en kunster omsatte den viden til et flot billede. Sammen med unge fra området malede kunstneren maleriet på en gavl i boligområdet. Beboerne blev engageret i deres område, og de unge blev beskæftiget og fik ejerskab til projektet og området.

Kunsten havde samtidig til formål at tiltrække borgere, der normalt ellers ikke ville komme i boligområdet. Hensigten var at skabe en positiv proces og et flot resultat, som bidrog til at forbedre områdets image.

"Vi får her et farverigt løft, som man har lyst til at se på hver eneste dag. Det, tror jeg, giver en positiv stemning, der spreder sig som ringe i vandet fremover", siger Kenneth Høfler, landsformand for Lejerbo.

Partnere

MurMal i Aalborg Øst blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, boligselskabet Lejerbo og Jyske Bank. Formålet var at understøtte integrationsprocesser og skabe et imageløft i det udsatte boligområde.