MurMal - Kildeparken i Aalborg

Billede af murmaleri på en Silo

En gruppe arbejdsløse grønlændere havde taget mere eller mindre permanent ophold i den del af Kildeparken, hvor De Syngende Træer står. Det var et problem for en del borgere i Aalborg. Grønlænderne ”flyttede ind” i Kildeparken, fordi de var blevet bedt om at fjerne sig fra de steder i byen, hvor de tidligere havde opholdt sig. Der var med andre ord optræk til endnu en konfrontation mellem borgere og den lille grønlandske minoritet. Derfor gjaldt det om at finde en god løsning.

"Hvorfor ikke lade de arbejdsløse grønlændere male Tårnet i Kildeparken med deres egne motiver? Det flytter dem væk fra De Syngende Træer og aktiverer dem samtidigt, hvilket forhåbentlig giver dem en form for medejerskab til området. Det mente vi, var en god løsning, og heldigvis var Aalborg kommune og AKKC med Ernst Trillingsgaard i spidsen med på idéen," siger Lene Hjorth, Funktionsdirektør for CSR i Jyske Bank, der igangsatte initiativet og medfinansierede projektet sammen med Det Obelske Familiefond.

Kunstneren Pàll Ìsaksson og Kofoeds Skole Aalborg stod for processen med udsmykningen sammen med de interesserede grønlændere, og Flügger finansierede malingen.

"Idéen er, at vi ved at aktivere borgere gør dem interesserede i det sted, hvor de foretrækker at opholde sig. Det har vi gjort med stor succes andre steder i byen, og det positive resultat er vi glade for også er sket i Kildeparken," siger Lene Hjorth.

Projektet startede i maj, og der var fernisering i august 2015.

Billede af et murmaleri

Om MurMal

BRFkredit (nu jyske Realkredit, en del af Jyske Bank-koncernen) har siden 2010 stået bag en række murmalerier flere forskellige steder i landet. Fælles for alle malerierne er, at borgere eller brugere bliver aktivt involveret i en kunstnerisk proces, som i sidste ende bliver til et stort murmaleri med hjælpe fra flere parter. Typisk en kommune, et boligselskab, en uddannelsesinstitution og private virksomheder.