Kloge Hænder


Mangel på faglærte unge

Dansk erhvervsliv står over for en stor udfordring i form af mangel på faglærte. Det estimeres, at Danmark i 2025 vil mangle 70.000 faglærte.

Derfor tog Jyske Bank i 2018 initiativ til projektet Kloge Hænder i samarbejde med CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) og en lang række andre aktører. Ideen bag projektet var, at give folkeskoleelever i 7.-9. klasse flere muligheder for at omsætte teori til praktisk arbejde og skabe noget med deres hænder.

Formålet med projektet

Formålet med Kloge Hænder var, at flere unge blev motiveret til at tage en erhvervsfaglig uddannelse ved bl.a. at:

  • sætte mere fokus på og anerkende de praktiske kompetencer i udskolingen
  • give bedre indsigt i erhvervsfaglige uddannelses- og karrieremuligheder og en tættere kontakt til det lokale erhvervsliv
  • gøre de unge bevidste om deres egne styrker og synliggøre disse for skole, forældre og erhvervsledere, der skal hjælpe dem videre til uddannelse.

Tre pilotprojekter viste vejen

Konkret blev tre pilotprojekter gennemført, hvor udvalgte skoler og elever i løbet af 1-2 praktiske projektuger udførte en håndværksmæssig forskønnelse eller forbedring af et lokalt område eller bygning, som efterfølgende kom de unge og lokalmiljøet til gode. Formålet var at inspirere og motivere endnu flere unge til at vælge en håndværkeruddannelse.

Positiv oplevelse for eleverne

Projekterne har givet eleverne mulighed for at prøve kræfter med håndværksfag og både elever og skoler har været meget glade for at deltage i projektet. Eksempelvis gav flere elever på Lundehusskolen på Østerbro i København udtryk for ”at have fået øjnene op” for glæden ved at skabe noget med deres hænder.

”Det har været meget lærerigt for vores elever at arbejde sammen med top-professionelle folk hos Jyske Bank og Enemærke og Petersen, og de har fået mulighed for at lære og for at bringe forskellige kompetencer i spil, herunder de praksisfaglige,” sagde Lundehusskolens viceskoleleder Bodil Mul.

Kloge Hænder afsluttet i 2020

Resultater og erfaringer fra de tre pilotprojekter er blevet samlet og formidlet i en evalueringsrapport. Rapporten kommer med relevante erfaringer til projektets forskellige interessenter og beslutningstagere ifm. videreførelse af projektet på landsplan og i de enkelte kommuner. Erfaringsopsamlingen har yderligere ført til et vejledningsmateriale, der præsenterer erfaringer og anbefalinger til konkret gennemførsel af kommende projekter. Jyske Banks involvering i projektet ophørte i 2020, efter evalueringsrapporten blev færdiggjort og overgivet til Realdania, som økonomisk har støttet projektet.

Yderligere information om projektet findes i disse rapporter:

Bilag: