Priser - Bil

Priser pr. 01.07.2019

Billån

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning B i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
4,70-8,20%
Debitorrente
4,78-8,46%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct.1
6,3-10,1%
Risikokategori2
Gul
1Beregnet på grundlag af: Afdragsform Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 200.000 kr., løbetid på 7 år og sikkerhedsstillelse - Ejerpantebrev (bil) 210.010 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Billån+

Årlig rente
3,65-5,20%
Debitorrente
3,70-5,30%
Årlig rente inklusive renters rente.
Bevillingsomkostninger
1,50% af lånet + 1.000 kr.
Maks. 10.000 kr.
Årlige omkostninger i pct.1
4,3-5,9%
Eksempel 1
5,2-6,9%
Eksempel 2
Risikokategori2
Gul
Det forudsættes at kunden har 20% i udbetaling, samt at der foreligger et helkundeforhold.
1Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Afdragsform Annuitetslån med samlet kreditbeløb 200.000 kr., løbetid på 7 år og sikkerhedsstillelse - Ejerpantebrev (bil): ingen. Eksempel 2: Afdragsform Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 200.000 kr., løbetid på 7 år og sikkerhedsstillelse - Ejerpantebrev (bil): 210.010 kr.
Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Øvrige omkostninger ved billån

Ejerpantebrev
1.000 kr.
Panthaverdeklaration1
Afholdte udgifter
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Omkostning til låntagers forsikringsselskabet.

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.660 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.