Tidlig pension - er det noget for dig?

Tidlig pension skal give dig, der har været mange år på arbejdsmarkedet, mulighed for at stoppe med at arbejde inden din folkepensionsalder. Uden frygt for at være slidt ned først.

Det er en ny mulighed for dig, som er født i andet halvår 1955 eller senere. De første kan søge fra 1. august 2021.

Retten til Tidlig pension afhænger af, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet (din anciennitet), når du fylder 61 år (årgang 1955 – 1964). I ancienniteten indgår både din tid som lønmodtager, som selvstændig, samt på visse offentlige ydelser. Dertil kommer lønnet uddannelsespraktik på en arbejdsplads, fx som murerlærling, men ikke praktik på SU-berettigede uddannelser.

Din alder og antal år på arbejdsmarkedet

Du kan tidligst gå på Tidlig pension 3 år før din folkepensionsalder. Hvornår afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet, og ved hvilken alder din anciennitet skal opgøres.

Opgørelsestidspunkt

Man kan forlade arbejdsmarkedet 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Det afhænger af hvor mange år man som 61-årig (opgørelsestidspunktet) har været på arbejdsmarkedet:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2031 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år. Samtidig vil kravet om anciennitet stige tilsvarende.

Ydelsen

Den maksimale ydelse udgør 13.850 kr. pr. måned (2021). Ydelsen bliver gradvist nedsat som følge af pensionsopsparinger og egen arbejdsindkomst, men den reguleres ikke af ægtefælles eller samlevers indkomst.

Pensionsopsparingen kan nedsætte ydelsen

For pensioner med livsvarige ydelser, tages der 80 % af den årlige pension med i beregningen. For pensioner med depotværdier, tages der 5 % af depotværdien med i beregningen. Hvis beløbet overstiger 100.000 kr., så nedsættes den tidlige pension med det, der overstiger 100.000 kr.

Det betyder, at ydelsen nedsættes for pensionsformuer over 2 mio. kr. og helt bortfalder ved pensionsformuer over 5 mio. kr.

Arbejdsindkomst

Man kan godt arbejde samtidig med, at man modtager den tidlige pension.

Hvis arbejdsindkomsten overstiger 24.000 kr. årligt før skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag, så nedsætter arbejdsindkomsten ydelsen med 64 % af den del af arbejdsindtægten, der overstiger grænsen på 24.000 kr.

Hvis du er på efterløn pr. 1. januar 2022

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterløns- eller fleksydelsesordningen og skifte til Tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne.

Hvis du vælger at melde dig ud af efterlønsordningen og overgå til Tidlig pension, så vil du modtage et kompensationsbeløb.

Du får dog ingen kompensation, hvis du har fået tilbagebetalt dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag.

  • Kompensationen udbetales med et fast beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder.
  • Kompensationen vil være 2.733 kroner (2024) pr. hele måned.
  • Beløbet udbetales senest 3 måneder efter, at du er overgået til Tidlig pension og har anmodet om udbetaling af kompensation.
  • Du skal være opmærksom på, at du skal betale en afgift på 30 pct. af kompensationen.

Ved udmeldelse af efterlønsordningen kan du ikke optjene skattefri præmie.