Få tjek på pensionen

Pension handler om mere end at sætte en procentdel af din løn ind på en konto hver måned. Få tjek på pensionen ved at overveje:

  • Sparer du nok op? Hvis ikke, hvor skal pengene så komme fra?
  • Mangler du forsikringsdækning - eller er du ligefrem overforsikret?
  • Hvad med skatten?
  • Er begunstigelsen i orden?
  • Passer dine eventuelle investeringer med din investeringsprofil?

Bliv tjekket, når dit liv ændrer sig

Det er en god idé at få tjekket pensionen fx hvert femte år, eller hvis der er ting i dit liv, der ændrer sig

Du kan være blevet gift, skilt, have skiftet job, fået børn, børnene kan være flyttet hjemmefra. osv.

Tag en snak med din rådgiver, og få et overblik

Book et møde

Se alle vores pensionsprodukter  |   Få et lynkursus i pension


Er din pension investeret fornuftigt?

Særligt når du sparer op over en lang periode, er det vigtigt at få det bedst mulige afkast. Forestil dig, at du sparer 10.000 kr. op om året fra du er 30 år til du er 65 år. Hvis du får en rente på 5% i stedet for 4%, vil du til sidst stå med godt 130.000 kr. ekstra i hånden.

Pension er også forsikring

En god pensionsordning skal give et godt økonomisk fundament, når du forlader arbejdsmarkedet - uanset om dette skyldes alder eller andre grunde.

Som ung og/eller uafhængig skal du fx have forholdsvis stor vægt på forsikring mod sygdom og død. Og efterhånden som du bliver ældre, skal vægten i højere og højere grad lægges på opsparingen.

Overvej at samle pensionen

Mange har pensionsordninger spredt flere steder – eller mange steder. Det kan gøre det svært at bevare overblikket. At have en vifte af ordninger kan også koste dyrt, fordi omkostningerne til administration let bliver for store i forhold til den opsparede pension.

Læs mere om fordelene ved at samle pensionen