Ratepension - få din pension udbetalt i bidder

Ratepension er særlig attraktiv for dig, som betaler topskat. Men en ratepension kan også være interessant for dig, der vil have hånd i hanke med hvor stor en indtægt du skal have, når du går på pension.

En ratepension er en pension, der deles op i bidder over en periode på mellem 10 og 30 år. Udbetalingerne kan tidligst starte, når du når pensionsudbetalingsalderen. 

Find din pensionsudbetalingsalder

Der kan være oplagte fordele, hvis du får oprettet pensionen gennem din arbejdsgiver. Du kan fx aftale, at et beløb over fradragsloftet på ratepension skal sendes videre til en livsvarig livrente, og dermed opnå fradrag for hele indbetalingen. 

Tag en snak med din rådgiver, hvis du overvejer at oprette en ratepension:

Book et møde


Sådan kan du indbetale

Du kan indbetale til din ratepension enten gennem din arbejdsgiver eller ved eget indskud. Du kan oprette en ratepension indtil 20 år efter, du har nået pensionsalderen.

Du bestemmer selv indskuddenes størrelse. Du kan oprette kontoen med engangs- eller løbende indbetalinger. Der er et loft for fradrag på 58.500 kr. (2021) efter AM-bidrag*. Indbetaler du mere end fradragsloftet, kan du vælge mellem at:

  • få det overskydende beløb udbetalt uden skattemæssige konsekvenser
  • overføre beløbet til en livsvarig livrente og få fradrag den vej

Du kan også vælge at lade beløbet blive stående uden fradrag, men vær opmærksom på, at du på udbetalingstidspunktet selv skal kunne dokumentere overfor Skattestyrelsen, at du ikke har fået fradrag for beløbet for at kunne hæve beløbet skattefrit.