Er du utilfreds?

Den direkte dialog er ofte den bedste. Hvis du er utilfreds med den måde, din afdeling har behandlet dig på, så snak med din rådgiver eller afdelingsdirektøren om det. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Har du blot forslag til forbedringer, kan du også give os en tilbagemelding på vores Ris og Ros side.

Hvis du fortsat er utilfreds

Hvis du vurderer, at det ikke har været muligt at finde en løsning gennem dialog med din rådgiver eller afdelingsdirektøren, kan du henvende dig til forretningsdirektøren for:

Privat: Hanne Birgitte Møller
Erhverv: Rune Møller
Private Banking: Erling Fløe Kristensen
Private Banking Copenhagen: Lars Mikkelsen
Hamburg Afdeling: Jens Smedegaard Andersen

Forretningsdirektøren vil herefter undersøge sagen nærmere.

Ønsker du at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for at klage til Jyske Banks klageansvarlige, Juridisk:

Jyske Bank A/S
Juridisk
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
juridisk@jyskebank.dk

Klagemulighed uden for Jyske Bank

Afviser bankens klageansvarlige din klage, eller er du ikke tilfreds med svaret fra bankens klageansvarlige, har du mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet:

Pengeinstitutankenævnet
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Jyske Banks e-mailadresse: juridisk@jyskebank.dk.