Er du utilfreds?

In English

Den direkte dialog er ofte den bedste. Hvis du er utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så snak med din rådgiver eller afdelingsdirektøren om det. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Har du blot forslag til forbedringer, kan du også give os en tilbagemelding på vores Ris og ros side.

Hvis du fortsat er utilfreds

Hvis du vurderer, at det ikke har været muligt at finde en løsning gennem dialog med din rådgiver eller afdelingsdirektøren, kan du henvende dig til forretningsdirektøren for:

Privat: Klaus Naur
Erhverv:  Rune Møller
Private Banking: Erling Fløe Kristensen

Forretningsdirektøren vil herefter undersøge sagen nærmere.

Ønsker du at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for at klage til Juridisk, der er klageansvarlig for Jyske Bank og Jyske Realkredit:

Jyske Bank A/S
Juridisk
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
[email protected]

Andre klagemuligheder

Afviser Jyske Bank eller Jyske Realkredits klageansvarlige din klage, eller er du ikke tilfreds med svaret fra den klageansvarlige, har du mulighed for at klage til Det finansielle ankenævn.

Kontakt:
Sekretariatet for Det finansielle ankenævn
Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
www.fanke.dk

Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Jyske Banks e-mailadresse: [email protected].