Finansøkonom - vælg mellem to karrierespor

Som finansøkonompraktikant i Jyske Bank bliver du en del af holdet fra første dag. Vi tilbyder en spændende praktikperiode med masser af spændende opgaver. 

I Jyske Bank har vi en unik mulighed for at tilbyde finansøkonomer to forskellige forløb: Bankrådgiver eller Driftsspecialist.


Praktik- og traineeforløb som bankrådgiver

Du kommer i et struktureret uddannelsesforløb, som er starten på din karriere i Jyske Bank. Du vil gennem hele dit forløb have en vejleder ved din side, som støtter dig i at få erfaring med at rådgive vores kunder på både fysiske og online møder.

Praktikperioden

Praktikperioden er tilrettelagt, så du gennem tre måneder bliver involveret i mange af dagligdagens opgaver inden for privatområdet. Din karriere og dit udviklingsforløb i Jyske Bank starter allerede første dag i praktikperioden, hvor du bliver tilknyttet din vejleder. Du bliver tilbudt en plads i en af vores privatafdelinger.

Hovedopgaven

Vi stiller os gerne til rådighed for input og sparring i forhold til det, du vil skrive om i din hovedopgave. Du kommer selv med idéen til emnet - og så kan vi sammen rette fokus på dette i praktikopholdet, så godt vi kan.

Perioden som trainee og efterfølgende bankrådgiver

Når du har afsluttet din finansøkonomuddannelse begynder din traineeperiode. Her får du suppleret den teoretiske baggrund fra dit studie med masser af praktisk træning, hvor du lærer om vores systemer, produkter og kundehåndtering. Din vejleder er tovholder på din uddannelsesplan, der er rammen om et struktureret uddannelsesforløb. Det er dog vigtigt, at du selv tager ansvaret for din læring.

Under forløbet vil der være ca. 20 kursusdage, der suppleres af e-learning, opgaver osv. Kurserne omhandler alt fra investering, pension, bolig, kreditvurdering og meget andet. 

Livet som bankrådgiver

Efter du har afsluttet din traineeuddannelse, får du i rollen som bankrådgiver ansvar for din egen kundeportefølje. Din læring vil naturligvis fortsætte, dels i jobbet, men også via videreuddannelse. Den faglige uddannelse kan enten været et eller flere af bankens interne ETCS-pointgivende kurser eller en HD. For os er det naturligt at have en løbende dialog om uddannelse og videreudvikling - for investerer du dig selv i jobbet, så investerer vi gerne i dig og dine kompetencer.

Om dig

  • I jobbet som bankrådgiver bruger du meget tid på at tale med vores kunder, og derfor er det vigtigt, at du er udadvendt og trives i en rolle med mange relationer.
  • Du bliver ansvarlig for din egen portefølje, og derfor skal du kunne arbejde selvstændigt og turde tage ansvar.
  • Vores kunder skal have det bedste! Du skal derfor være smilende, kundeorienteret og tillidsvækkende.
  • Du brænder for proaktivt at være der for dine kunder.
  • I det hele taget forventer vi, at din adfærd understøtter vores værdier. Læs om vores værdier i Fundamentet.

Praktik- og traineeforløb som driftsspecialist

Som driftsspecialist er du med til at understøtte arbejdet for de kundevendte afdelinger og vores handelsområde. Du får et bredt indblik i afdelingerne BackOffice, Servicecenter (Silkeborg) og Servicecenter (København/Silkeborg), og du kommer til at tilbringe en periode hvert sted.

Praktikperioden

Praktikperioden er tilrettelagt, så du kommer rundt i de forskellige afdelinger, som udgør supportfunktionerne. Du kommer til at stifte bekendtskab med alt fra afvikling af fondshandler til tinglysning ved bolighandler, så du efterfølgende har et godt indblik i bankens supportfunktioner.

Du får tilknyttet en vejleder i hver afdeling, som følger dig både i praktikperioden og gennem dit traineeår.

Vi stiller os også gerne til rådighed for input og sparring i forbindelse med din hovedopgave.

Perioden som trainee

Når du har afsluttet din finansøkonomuddannelse begynder din traineeperiode. Her vil du igen få lejlighed til at prøve dig selv af i forhold til forskellige fagdiscipliner. Du får brug for din teoretiske viden fra studiet - vores opgave er at give dig masser af praktisk læring. Du får en uddannelsesplan, som vi løbende evaluerer og følger op på sammen med dig.

Du kommer rundt i flere forskellige afdelinger, hvor du bliver en del af den daglige opgaveløsning med ansvar for egne opgaver.

Det meste læring foregår i din afdeling. Derudover vil der være en række kursusdage, hvor du mødes med kolleger fra hele landet og har lejlighed til at opbygge et netværk.

Livet som driftsspecialist

Efter afsluttet traineeuddannelse bliver du driftsspecialist med ansvar for egne opgaver i en af vores afdelinger. Hvilken afdeling det skal være, tager vi en snak om, når du har et indtryk af, hvor dine interesser og kompetencer passer bedst. Din læring vil naturligvis fortsætte, dels i jobbet, men også via videreuddannelse.

Den faglige uddannelse kan enten være et eller flere af bankens interne ETCS-pointgivende kurser, en ekstern uddannelse eller en HD.

Om dig

  • Vores opgave er at levere professionel support til vores kunder. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at komme i dybden med opgaverne og samtidig levere den rette kvalitet. 
  • Du skal have blik for at forbedre dine og teamets arbejdsprocesser og dele dine gode idéer med dine kolleger.
  • Vi får hele tiden nye opgaver, så det er vigtigt, at du er fleksibel og kan lide at lære nyt.
  • I det hele taget forventer vi, at din adfærd understøtter bankens værdier. Læs om vores værdier i Fundamentet.