Bestilling af en LEI-kode

En LEI-kode kan bestilles ved én af flere udbydere. Der opkræves et oprettelsesgebyr og et årligt vedligeholdelsesgebyr. Nærmere oplysninger om de enkelte LEI-udbyderes gebyrer fremgår af disses hjemmesider.

Hvis I ønsker muligheden for en dansk hjemmeside og dansk support, kan I benytte NordLEI (www.nordlei.org), FinReg (www.leinummer.dk), Leikode (www.leikode.dk) eller Dansk LEI (www.dansklei.dk). Den normale ekspeditionstid er typisk 3-5 hverdage. 

Der findes flere andre udbydere af LEI-koder, bl.a.:

Den fulde liste over udbydere fremgår af www.gleif.org.

Oplysningerne, der skal gives ved bestilling af en LEI-kode, er typisk de samme, som findes i CVR-registeret.

Ved bestilling af en LEI-kode kræver nogle udbydere, at virksomheden oplyser et VAT-nummer. I disse tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer, der skal oplyses. CVR-nummeret vil nogle steder skulle angives som DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer, dvs. som "DK 12345678".

Registrering ved Jyske Bank

Registrering af LEI-koden ved Jyske Bank sker ved at sende en mail til lei@jyskebank.dk med oplysninger om selskabsnavn, CVR-nr, adresse og LEI-kode.