LEI er obligatorisk for salg af finansielle instrumenter

> Read this in English

En LEI-kode er et internationalt registreringsnummer og kan sammenlignes med et CVR-nummer. 

LEI står for Legal Entity Identifier. Det bruges til indberetning og sikrer, at tilsynsmyndigheder kan overvåge finansielle transaktioner og dermed hjælpe med at forebygge finansielle kriser, sikre økonomisk vækst og afsløre økonomisk kriminalitet. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside.

Ingen handler uden LEI-kode

Jyske Bank må ikke gennemføre handler for juridiske enheder, som ikke har sin LEI-kode registreret hos Jyske Bank. Kravet om LEI-kode gælder både beslutningstager og depotejer.

Se mere om bestilling af LEI-kode.

LEI-koden skal være aktiv for, at du kan handle. LEI-koden skal typisk fornys årligt for at være aktiv. Der er forskellige muligheder fornyelse afhængig af hvilken udbyder, du vælger, når du køber LEI-kode.

Hvilke kunder påvirkes?

Alle erhvervskunder, offentlige kunder og erhvervslignende foreninger, der vil handle med finansielle instrumenter, er omfattet. Privatpersoner er ikke omfattet af reglerne om at have en LEI-kode. Det samme gælder enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende handler med værdipapirer. Handel med OTC-derivater kræver stadig en LEI-kode.

Kravet om LEI-kode gælder for de juridiske enheder, som ønsker handlen gennemført, og som handlen bliver gennemført for.

 Kundetyper Handel med værdipapirer Handel med OTC-derivater
Ja Nej Ja Nej
Erhvervskunde/Fonde x   x  
Enkeltmandsvirksomhed   x x  
Foreninger med CVR-nr. x   x  
Privatperson   x   x

Hvilke finansielle instrumenter er omfattet?

Finansielle instrumenter dækker bredt og inkluderer aktier, obligationer, derivater osv. Hovedreglen er, at alle finansielle instrumenter, som handles på en reguleret markedsplads, er omfattet. Markedspladsen kan være beliggende i hele verden og inkluderer bl.a. handelspladser i EU, EØS, USA, Japan, Kina og Brasilien.

Hvilke finansielle instrumenter er IKKE omfattet?

To af investeringsløsningerne igennem Jyske Bank er ikke omfattet af reglerne omkring LEI-kode:

  • Jyske Investering
  • Jyske Private Banking Investering

Hjemtagelse, indfrielse og omlægning af kreditforeningslån, hvor Jyske Bank-koncernen står for køb eller salg af obligationerne på kundens vegne, er ikke omfattet.