LEI bliver obligatorisk fra årsskiftet

> Read this in English

OBS: Finanstilsynet har besluttet, at enkeltmandsvirksomheder ikke længere er omfattet af kravet om at have en LEI-kode, når der handles med værdipapirer. Hvis der handles med derivater, gælder kravet om LEI-kode dog stadig.


Fra den 3. januar 2018 kræver EU, at virksomheder (juridiske enheder) skal have en LEI-kode for at købe og sælge finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer, derivater og i tilfælde af Corporate Actions. Enkelte unoterede instrumenter er undtaget, og for OTC-derivater gælder reglerne fra 1. november 2017.

En LEI-kode er et internationalt registreringsnummer og kan sammenlignes med et CVR-nummer. Det bruges til indberetning og sikrer, at tilsynsmyndigheder kan overvåge finansielle transaktioner og dermed hjælpe med at forebygge finansielle kriser, sikre økonomisk vækst og afsløre økonomisk kriminalitet (LEI står for Legal Entity Identifier). Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside.

Ingen handler uden LEI-kode

De nye regler betyder, at vi ikke må gennemføre handler for juridiske enheder, som ikke har sin LEI-kode registreret hos Jyske Bank. Kravet om LEI-kode gælder både beslutningstager og depotejer.

Se mere om bestilling af LEI-kode.

Hvad er mine muligheder, hvis jeg ikke har en LEI-kode?

  • Du skal købe en LEI-kode, hvis du fortsat ønsker at handle med finansielle instrumenter fra 3. januar 2018.
  • Hvis du ikke ønsker at købe en LEI-kode, skal du stoppe med at handle finansielle instrumenter inden 3. januar 2018 og evt. overveje at sælge din beholdning inden 3. januar 2018.

Hvilke kunder påvirkes?

Alle erhvervskunder, offentlige kunder og erhvervslignende foreninger, der vil handle med finansielle instrumenter, er omfattet. Privatpersoner er ikke omfattet af reglerne om at have en LEI-kode. Det samme gælder enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende handler med værdipapirer. Handel med OTC-derivater kræver stadig en LEI-kode.

Kravet om LEI-kode gælder for de juridiske enheder, som ønsker handlen gennemført, og som handlen bliver gennemført for.

 Kundetyper Handel med værdipapirer Handel med OTC-derivater
Ja Nej Ja Nej
Erhvervskunde/Fonde x   x  
Enkeltmandsvirksomhed   x x  
Foreninger med CVR-nr. x   x  
Privatperson   x   x

Hvilke finansielle instrumenter er omfattet?

Finansielle instrumenter dækker bredt og inkluderer aktier, obligationer, derivater osv. Hovedreglen er, at alle finansielle instrumenter, som handles på en reguleret markedsplads, er omfattet. Markedspladsen kan være beliggende i hele verden og inkluderer bl.a. handelspladser i EU, EØS, USA, Japan, Kina og Brasilien.

Hvilke finansielle instrumenter er IKKE omfattet?

To af investeringsløsningerne igennem Jyske Bank er ikke omfattet af reglerne omkring LEI-kode:

  • Jyske Investering
  • Jyske Private Banking Investering

Hjemtagelse, indfrielse og omlægning af kreditforeningslån, hvor Jyske Bank-koncernen står for køb eller salg af obligationerne på kundens vegne, er ikke omfattet.