Spørgsmål og svar

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for Legal Entity Identifier. Dette er en standardiseret kode på 20 karakterer bestående af både tal og bogstaver. LEI-koden gør det muligt klart og entydigt at identificere virksomheder globalt.


Hvorfor skal jeg have en LEI-kode og oplyse denne til Jyske Bank?

Som følge af ny EU-forordning (efter anmodning fra G20-landene) skal vi fra 3. januar 2018 indberette relevante oplysninger om samtlige transaktioner med finansielle instrumenter. Denne indberetning skal bl.a. indeholde en LEI-kode og skal sikre, at tilsynsmyndigheder kan overvåge finansielle transaktioner og dermed hjælpe med at forebygge finansielle kriser, sikre økonomisk vækst og afsløre økonomisk kriminalitet.


Hvad er et OTC-derivat?

Et OTC-derivat kan fx være en renteswap, en valutaswap eller en terminsforretning.
Reglerne om LEI-kode gælder også for OTC-derivater (derivater, som ikke er børsomsatte) og træder allerede i kraft 1. november 2017, da det er underlagt EMIR-forordningen, og ikke MIFID som de øvrige regler. LEI-koden skal være registreret hos Jyske Bank den 27. oktober 2017, for at handel med OTC-derivater kan foretages pr. 1. november.


Gælder reglerne både ved køb og salg af finansielle instrumenter?

Ja, reglerne gælder både ved køb og salg af et finansielt instrument, uagtet beløbets størrelse.


Gælder reglerne også for enkeltmandsvirksomheder?

Nej, Finanstilsynet har for nyligt besluttet, at kravet om LEI-kode ikke gælder for enkeltmandsvirksomheder, hvis de handler med værdipapirer. Kravet gælder dog stadig for handel med OTC-derivater.


Gælder reglerne, hvis jeg anvender virksomhedsskatteordningen?

Det er underordnet, hvilken skattemodel der anvendes. Det er selskabsformen, som afgør, om kravet om LEI-kode er gældende. Dermed er en enkeltmandsvirksomhed, som anvender virksomhedsskatteordningen, undtaget for LEI-kode ved handel med værdipapirer.


Hvor kan jeg få en LEI-kode?

Du kan bestille LEI-koden hos flere forskellige udbydere. NordLEI og FinReg tilbyder en dansk hjemmeside og dansk support. De tilbyder dertil at udvide gyldighedsperioden, så I allerede nu kan ansøge om en LEI-kode, der gælder hele 2018, uden ekstra omkostninger ved at anvende denne Jyske Bank kampagnekode ”JyskeLei2018”. Den fulde liste over udbydere fremgår af www.gleif.org.


Hvad sker der, hvis jeg ikke har en LEI-kode den 3. januar 2018?

Hvis du ikke har fået en LEI-kode, eller den endnu ikke er registreret hos os, kan du ikke handle finansielle instrumenter. Det er et krav, at LEI-koden er registreret hos os, før du kan handle.


Hvornår skal jeg senest bestille en LEI-kode for at have én inden 3. januar 2018?

Flere af LEI-udbyderne har en deadline 30. september 2017 for bestilling af LEI-kode, hvis den ønskes modtaget inden 3. januar 2018.


Hvad er prisen for en LEI-kode?

Prisen varierer fra udbyder til udbyder, og der sker løbende tilretninger. Nærmere oplysninger om de enkelte LEI-udbyderes gebyrer fremgår af disses hjemmesider.


Hvor kan jeg få hjælp?

Hvis du ønsker hjælp til, om du er omfattet af reglerne om LEI-kode, skal du kontakte din revisor.

Hvis du ønsker hjælp til ansøgning af LEI-kode, har de fleste udbydere af LEI-koder en vejledning på deres hjemmeside. Hvis du ønsker en dansk hjemmeside og mulighed for dansk support, kan du med fordel anvende NordLEI.


Skal der bruges en LEI-kode i tilfælde af Corporate Actions?

Kravet om LEI-kode gælder også i tilfælde af en Corporate Action, hvor der udsendes et spørgebrev. Ved obligatoriske Corporate Actions er der intet krav om en LEI-kode.


Flytning af eksisterende LEI koder til anden udbyder

Det er muligt at få overført eksisterende LEI-koder hos en enkelt udbyder, og derved lette administrationen, når LEI-koderne skal fornyes. Send en mail til den ønsket LEI udbyders kundeservice med CVR-nr., LEI-kode og virksomhedsnavn og de vil herefter stå for flytning af LEI-koderne til dem.