Tillægsydelser

Kortadmin

Få overblik over alle firmaets Jyske Mastercard med Kortadmin.

Du logger ind som administrator og får overblik over alle virksomhedens Jyske Mastercard Firmakort-/konti, Indkøbskonti og Jyske Bank Rejsekonti, samt mulighed for at ændre medarbejder-ID og e-mailadresse for kortindehavere.

Du kan også ansøge om nye kort i Kortadmin. Leverandøren forbeholder sig af sikkerhedsmæssige årsager retten til at begrænse antallet af kort, som en administrator kan bestille via Kortadmin i en bestemt periode.

Som administrator har du også mulighed for at:

 • få adgang til alle fakturaer, som er forbundet med virksomhedens kort og konti
 • se individuelle transaktioner for en faktura
 • se ufakturerede transaktioner, som er modtaget efter seneste faktureringsdato
 • se pålagte morarenter og rykkergebyrer ifm. forsinket indbetaling samt andre gebyrer
 • downloade købstransaktioner til Excel

Tilvalgsmulighed til Kortadmin

”Fleksibel limitering” er et ekstra modul til Kortadmin og kan benyttes til Firmakort og Indkøbskonti.

Som administrator har du mulighed for at begrænse forbruget i form af:

 • Beløbsgrænser for køb (løbende 30 dage)
 • Blokering af forskellige forbrugstyper (geografi/brancher)

Du kan høre mere om muligheden hos din rådgiver eller ved at læse faktaarket neden for.

Bestil Kortadmin

Indkøbskonto - til handel på nettet

Jyske Mastercard Indkøbskonto er fx til indkøb af IT/kontorforsyninger, rejser, bøger, abonnementer på nettet.

Der er ikke noget kort knyttet til kontoen, der er tænkt til medarbejdere, der har brug for at handle på nettet, og ellers ikke har brug for et kreditkort. Ligesom for firmakort opnår virksomheden en rentefri kredittid på op til 42 dage.

Den enkelte medarbejder skal have sin egen konto; og vil som administrator af kontoen modtage de ”kortinformationer”, der skal benyttes til køb på nettet.

For hver konto fremsendes en månedlig faktura, eller virksomheden kan vælge en samlefaktura for alle indkøbskonti.

Er behovet der, kan transaktionerne som tillægsydelse leveres dagligt i elektronisk form.

Bestil Indkøbskonto

Indsend ansøgningsformularen til din erhvervsrådgiver.

Elektronisk overførsel af købstransaktioner

Daglig overførsel til rejseafregningssystem

Manuelle processer tager tid og koster penge. Din virksomhed kan opnå væsentlige besparelser ved en automatisk daglig indlæsning af nye og endnu ikke fakturerede købstransaktioner i et rejseafregningssystem.

Korrekt information om beløb, købssted, dato, valutakurs, mv. vil så ligge klar i systemet få dage efter transaktionernes gennemførelse. Medarbejderne sparer tid ved ikke at skulle indtaste køb manuelt. De har mulighed for løbende at attestere frem for at vente på at modtage faktura, og skal blot godkende transaktionerne, der ofte er konteret på forhånd i systemet.

Jyske Mastercard kan som en tillægsydelse levere Firmakort-, Indkøbskonto- og Rejsekontotransaktioner i daglige elektroniske filer direkte til virksomheden eller til en ekstern leverandør af et rejseafregningssystem - efter fuldmagt fra virksomheden. Transaktioner på Mastercard Firmakort og/eller Indkøbskonto kan samles i én daglig elektronisk fil pr. CVR nummer. Transaktioner på Rejsekonti vil komme i en særskilt fil. Du vælger selv for hvilke produkter, din virksomhed ønsker daglige filleverancer.

Der er integration til alle førende rejseafregnings- og økonomisystemer og filer kan være i forskellige Excel, CSV og XML standardformater. Matchning af transaktioner og firmakortindehavere sker via et medarbejder ID, som du angiver på den enkelte Firmakort ansøgning - alternativt etableres forud for driftssætning af filleverancer.

Månedlig overførsel – fakturerede transaktioner

Tilsvarende kan du også vælge månedlige elektroniske filer. Den enkelte fil er ikke en faktura/et betalingskrav, men kan anvendes til afstemningsformål mod den månedlige faktura, eller mod filleverancerne nævnt under daglig overførsel.

Også her kan filleverance ske til direkte til din virksomhed eller efter fuldmagt til en ekstern leverandør.

Bestil ”elektronisk overførsel af købstransaktioner”

I bestillingsskemaet vælger du, om din virksomhed ønsker daglig filleverance af ikke fakturerede transaktioner og/eller månedlig filleverance af fakturerede transaktioner. Du vælger også om leverancerne er for et eller flere af produkterne. Bemærk at der er tale om prissatte tillægsydelser i henhold til gældende vilkår.

Udfyld og underskriv bestillingsskemaet, der scannes og e-mailes til jbsupport@sebkort.dk

(eller indsendes med post til: Jyske Mastercard, JB Support, Postboks 351, DK-0900 København C)

Expense Mate

Expense Mate

Nem bilagshåndtering for dine medarbejdere

Med Expense Mate får din virksomhed og medarbejderne en nemmere rejseafregning med papirløs bilagshåndtering. Giv medarbejderne mulighed for at håndtere udlæg på farten og undgå, at kvitteringer bliver væk eller glemt i tasken.

Med Expense Mate kan du:

 • Håndtere udlæg nemt på farten
 • Scanne kvitteringen med appen og automatisk matche med transaktionen
 • Sende udlægsrapport direkte til bogholderiet
 • Få overblik over saldo og transaktioner på kortet
 • Bruge app’en til kørselsregistrering og kilometerafregning
 • Lave valutaomregning ved udlandsrejser
 • Se din pinkode

Hvem kan få Expense Mate?

For at dine medarbejdere kan bruge Expense Mate-app'en, skal din virksomhed have en Jyske Mastercard Firmakort-aftale. Expense Mate kan kun bruges sammen med et Jyske Mastercard Firmakort.

App'en er gratis at hente og bruge, men det koster 30 kr. om måneden at sende udlægsrapporter fra app'en. Tjenesten bestilles i app'en. Beløbet trækkes på det tilknyttede kort.

Kom godt i gang med Expense Mate

Hold styr på dine udgifter med Expense Mate

Expense Mate-app'en kan hentes i App Store og Google Play.

Rejsekonto - saml køb hos rejsebureauer

Med Jyske Bank Rejsekonto kan virksomheden samle alle køb hos rejsebureauet på én konto og én månedlig faktura – i stedet for at modtage en faktura pr. køb/rejse fra rejsebureauet.

Typisk giver det også en længere kredittid end ved direkte fakturering fra rejsebureauet. Du kan få en Rejsekonto med en kredittid på ”løbende måned + 20 dage” (uden årsgebyr) eller ”løbende måned + 35 dage” (med årsgebyr).

Er behovet der, kan transaktionerne som tillægsydelse leveres dagligt i elektronisk form. Det giver endnu en effektivisering i administrationen.

Med ansøgningen giver du rejsebureauet fuldmagt til at debitere kontoen for bestillingerne. Selve dialogen med rejsebureauet er uændret og rejsebureauet fremsender nu en følgeseddel pr. køb i stedet for en faktura.

Benytter din virksomhed flere forskellige rejsebureauer, kan du oprette flere Rejsekonti, ligesom du kan oprette flere konti hos samme rejsebureau, fx pr. division, enhed eller datterselskab. Til hver konto skal du knytte en administrator.

Bestil Rejsekonto

Indsend ansøgningsformularen til din erhvervsrådgiver

Forlænget kredittid

Som standard faktureres Firmakort/Indkøbskonto ca. den 20’ende i en måned til betaling den 1’ste i efterfølgende måned.
Har din virksomhed brug for lidt mere tid til at få fx rejseafregninger på plads, kan du søge om forlænget kredittid.

Du kan vælge mellem to varianter:

 • Fortsat fakturering ca. den 20’ende i en måned til betaling den 10’ende i efterfølgende måned (20 dages betalingsfrist)
 • Fakturering den 1’ste i en måned til betaling den 1’ste i efterfølgende måned (30 dages betalingsfrist)

Ved betaling via BetalingsService anbefales den første variant med 20 dages betalingsfrist.

Den forlængede kredittid, vil gælde alle Firmakort/Indkøbskonti under virksomhedens CVR nummer.
Det koster et årligt gebyr pr. Firmakort/Indkøbskonto, som opkræves sammen med årsgebyret for kortet/kontoen. Se ” Prisblad for Jyske Mastercard firmaprodukter”.

Bestil forlænget kredittid

Scan ansøgningen og send den via email til firmakort@sebkort.dk eller send den med post til: Jyske Mastercard, Firmakredit, Postboks 351, DK-0900 København C.

Book Now - Pay Later

Udnyt at det oftest er billigere at bestille flyrejsen i god tid med ”Book Now – Pay Later”. Book Now Pay Later er en tillægsydelse, du kan knytte til alle virksomhedens Firmakort og Indkøbskonti.

Herefter vil flybilletter, hvor vi i betalingsdata modtager information om afrejsedato, først blive faktureret efter afrejsedatoen- dog senest 180 dage fra købsdatoen.

Fordele for virksomheden

 • Spar penge ved at bestille flybilletter i god tid. Og betal først efter afrejsedatoen.
 • Flybilletten faktureres typisk samtidig med øvrige transaktioner for samme rejse, så alt kan komme på én og samme rejseafregning

Se betingelserne for gebyret på ”Prisblad for Jyske Mastercard firmaprodukter”. Der er ikke noget gebyr hvis:

 • transaktionsbeløbet er under 150 DKK
 • der er under 14 dage fra købsdato til afrejsedato
 • der ved faktureringen ikke er opnået en reel udskydelse af betalingen

Bestil Book Now – Pay Later

Scan ansøgningen og send den via email til jbsupport@sebkort.dk

(Eller send den med post til: Jyske Mastercard, JB Support, Postboks 351, DK-0900 København C)

Elektronisk faktura

Er din virksomhed registreret som fakturamodtager i NemHandelsregisteret, kan du få leveret fakturaen elektronisk.

Jyske Mastercard understøtter i den sammenhæng OIOUBL formatet ved EAN fakturering til offentlige og private virksomheder.

Elektronisk faktura kan etableres for Firmakort, Indkøbskonto og Rejsekonto

Kontakt Corporate Support på telefon 36 73 72 59, hvis du ønsker yderligere oplysning om dine muligheder for elektronisk faktura.