Oprettelse og årligt gebyr

Oprettelse
0 kr.
Jyske Mastercard Silver, Jyske Mastercard Gold, Jyske Mastercard Platinum og Jyske Mastercard Indkøbskonto
Årligt gebyr
295 kr. pr. kort/konto
Jyske Mastercard Silver
895 kr. pr. kort/konto
Jyske Mastercard Gold
1.645 kr. pr. kort/konto
Jyske Mastercard Platinum
350 kr. pr. konto
Jyske Mastercard Indkøbskonto

Til top

Services og priser

Kontanthævning
2,00%
Jyske Mastercard Silver, Jyske Mastercard Gold og Jyske Mastercard Platinum
Min. 50 kr.
Ikke muligt
Jyske Mastercard Indkøbskonto
Valutatillæg
2,00%
Book now - Pay Later
60 kr. pr. flybillet
Forlænget kredittid, årligt gebyr
100 kr. pr. kort/konto
Med betalingsfrist 20 dage
200 kr. pr. kort/konto
Med betalingsfrist 30 dage
Erstatningskort
150 kr.
Jyske Mastercard Gold / Jyske Mastercard Silver
0 kr.
Jyske Mastercard Platinum
Ikke muligt
Jyske Mastercard Indkøbskonto
Elektronisk kontoudtog
0 kr.
Gebyr for fremsendelse af kontoudtog på papir
0 kr.
Kopi af kontoudtog
100 kr.
Kopi af nota
150 kr. pr. nota
Kun hvis nota = faktureret
Fremsendelse af kort til udlandet med kurer
200 kr.
Jyske Mastercard Silver, Jyske Mastercard Gold og Jyske Mastercard Platinum
Ikke muligt
Jyske Mastercard Indkøbskonto
Nødkontanter inden 48 timer
500 kr.
Jyske Mastercard Silver og Jyske Mastercard Gold
0 kr.
Jyske Mastercard Platinum
Ikke muligt
Jyske Mastercard Indkøbskonto
Gebyr ved henstand med betaling
200 kr.
Genfremsendelse af indbetalingskort ifm. afviklingsordning
100 kr. pr. gang
Morarente
24,00% p.a.
Rykkergebyr
100 kr.
Rykker 1
150 kr.
Rykker 2
300 kr.
Rykker 3
Inkassogebyr
400 kr.
Inddrivelsesgebyr
600 kr.
Timebetaling ekskl. moms
500 kr.
Timebetaling IT ekskl. moms
1.000 kr.
Tinglysning
I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest
175 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Udenretslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.07.2002

Til top

Særligt for Jyske Mastercard Platinum

Loungeadgang Aviator og Aspire lounges CPH
95 kr.
Kortindehaver
125 kr.
Første gæst/efterfølgende gæst
Gratis
Børn under 3 år
Priority Pass Loungeadgang1
30 USD pr. besøg
Kortindehaver (Prisen pr. besøg reguleres af Priority Pass)
30 USD pr. besøg, gæster
Første gæst / efterfølgende gæst (Prisen pr. besøg reguleres af Priority Pass)
1Inkluderet medlemskab

Til top

Maks. hævning i pengeautomater

Jyske Mastercard Silver og Jyske Mastercard Gold
2.000 kr. eller ca. 260 EUR
Maks. pr. hævning i Jyske Banks automater
3.000 kr. eller ca. 400 EUR
Maks pr. døgn
15.000 kr. eller ca. 2.000 EUR
Maks. pr. løbende 30 dage
Jyske Mastercard Platinum
2.000 kr. eller ca. 260 EUR
Maks. pr. hævning i Jyske Banks automater
10.000 kr. eller ca. 1.320 EUR
Maks pr. døgn
50.000 kr. eller ca. 6.660 EUR
Maks. pr. løbende 30 dage
Lokalt fastsatte begrænsninger pr. hævning kan forekomme i udlandet.

Til top

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs kortudsteder modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen.

Gebyr ved betaling

Betalingsmodtagere kan kræve et gebyr for at modtage kortet.

Elektronisk filoverførsel af købstransaktioner

Service fee/årligt ekskl. moms
3.500 kr.
Daglig overførsel (ikke fakturerede køb)
1.500 kr.
Månedlig overførsel (fakturerede beløb)
Yderligere kundesupport - Timebetaling IT - ekskl. moms
1.000 kr.
Daglig overførsel (ikke fakturerede køb)
1.000 kr.
Månedlig overførsel (fakturerede beløb)

Til top

Kortadmin

Kortadmin basisversion
0 kr.
Fleksibel limitering pr. år
2.000 kr.

Til top

Expense Mate

Pris for app'en1
0 kr.
Månedligt gebyr for at sende udlægsrapporter fra app'en
30 kr.
1App til administration af kvitteringer ved betaling med Jyske MasterCard Firmakort

Til top

Friholdelse i tilfælde af kortindehavers misbrug af firmakort med individuel fakturering

  • Friholdelse pr. kortindehaver, max 240.000 kr., heraf kontanthævninger max 24.000 kr. 
  • Friholdelse pr. kontoindehaver/firmaaftale, max 2.500.000 kr. pr. kalenderår.

Kontanthævninger omfatter ud over egentlig hævning af kontanter også pengeoverførsler og køb af finansielle instrumenter, der kan byttes som betalingsmiddel.