Limitering (i Kortadmin)

Med Kortadmin har virksomheden mulighed for selv at sætte begrænsninger for forbrug på Jyske Mastercard Corporate og Indkøbskonto.

 • Beløbsgrænser for køb (løbende 30 dage) på kort og/eller kontoniveau, er en standardfunktion i Kortadmin.
 • Købsbegrænsninger baseret på brancher og/eller geografi, kræver tilkøb af modulet Fleksibel limitering i Kortadmin.

Inden I anvender limitering skal I være opmærksom på:

 • At Jyske Mastercard vil afvise køb, der ligger uden for den tilladelse virksomheden har givet via Kortadmin. En afvisning forudsætter dog, at Jyske Mastercard modtager en forespørgsel fra salgsstedet om autorisation af købet, inden det gennemføres.
  En valgt limitering kan kun ændres af virksomheden selv og forudsætter derfor tilgængelighed til modulet. Vær derfor særligt opmærksom på ikke at sætte en limitering, der forhindrer en rejsende med firmakort i at gennemføre nødvendige køb under rejsen (Kundesupport kan ikke hjælpe med at ændre en limitering, virksomheden selv har oprettet via Kortadmin).

 • At for at forhindre misbrug generelt, anvender Jyske Mastercard et antal underliggende sikkerhedsparametre på alle kort og konti. Det kan for eksempel være et maksimumbeløb for betaling pr. transaktion eller inden for et givent tidsrum. Selvom en transaktion ligger inden for de rammer, virksomheden har opstillet gennem limitering, kan transaktionen blive afvist af ovenstående årsager pga. Jyske Mastercards sikkerhedsparametre. Vi anbefaler derfor virksomheden til at kontakte Jyske Mastercard i tilfælde, hvor der skal gennemføres særlig store køb på et kort eller en konto.

 • At informere medarbejdere, hvis der sættes en limitering.

Der kan anvendes følgende limiteringer

(X = limitering muligt)

  Corporate Indkøbskort
Standardfunktion i Kortadmin

Limiteret forbrugsbeløb
Maksimumbeløb pr. løbende 30 dage 1

 
X

 
X

Kræver tilkøb af modulet Fleksibel limitering i Kortadmin

Blokering af internetkøb 2

X

Ikke muligt

Geografisk limitering 3 
Blokering for udenlandske køb
Blokering for køb uden for Norden
Blokering for køb uden for Europa


X
X
X


Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt

Limitering på brancheniveau 4 
Blokering for kontanthævninger
Blokering for spil
Blokering for køb i barer & natklubber
Blokering for køb af flybilletter
Blokering for billeje
Blokering for køb hos anden transport
Blokering for køb hos rejsebureauer
Blokering for køb hos hoteller og overnatning
Blokering for køb på restauranter og spisesteder
Blokering for køb i luksusbutikker
Blokering for alt andet end ovenstående


X
X
X
Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt
Ikke muligt
X
X
Ikke muligt


Altid blokeret
Altid blokeret
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1) Maksimumbeløb pr. løbende 30 dage

Det maksimale forbrugsbeløb som Jyske Mastercard vil godkende pr. løbende 30 dage for det enkelte Mastercard Corporate eller Indkøbskonto.

Bemærk

 • Ved ændringer i beløbet, nulstilles forbruget.
 • Der er ikke tale om en fast kalendermåned.
 • Forbrugsbeløbet til rådighed på et Mastercard Corporate /en Indkøbskonto kan IKKE øges ved ekstra indbetaling.
 • Kontanthævninger medregnes i det maksimale forbrugsbeløb.
 • Følgende grænser gælder for kontanthævninger, selv om Maksimum beløb pr. 30 dage er sat højere:

  • Corporate Silver og Gold: Maksimum 3.000 kr. pr. døgn; dog maksimum. 15.000 kr. pr. løbende 30 dage.
  • Corporate Platinum: Maksimum 10.000 kr. pr. døgn; dog maksimum 50.000 kr. pr. løbende 30 dage.
 • Jyske Mastercard oprettet et standardmaksimumbeløb pr. 30 dage, der gælder pr. Mastercard Corporate registreret under samme konto.

2) Blokering af internetkøb

Ved markering blokeres for Internet transaktioner, såfremt betalingsmodtager i Mastercard netværket er registreret som en Internet betalingsmodtager/butik. Denne blokering bør ikke anvendes for Mastercard Corporate, der anvendes til booking af flybilletter, hotel, billeje etc. på nettet.

Ved modulets oprettelse har Jyske Mastercard ikke oprettet blokeringer for Internetkøb.


3) Geografisk limitering

Ved markering blokeres transaktioner hos fysiske betalingsmodtagere uden for det valgte geografiske område.

Bemærk
En markering blokerer ikke for en transaktion uden for det valgte geografiske område, hvis betalingsmodtageren er kategoriseret som ”Internet” i Mastercard netværket.

Geografisk område Omfatter køb uden for
Udenlandske køb Danmark, Grønland, Færøerne
Køb uden for Norden Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island
Køb uden for Europa EU-lande, Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegovina, Færøerne, Grønland, Island, Lichtenstein, Makedonien, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Vatikanet

Ved modulets oprettelse har Jyske Mastercard ikke oprettet geografiske blokeringer.


4) Limitering på brancheniveau

Ved markering på et brancheområde blokeres transaktioner fra betalingsmodtagere, der i Mastercard netværket er registreret på dette brancheområde – uanset om det er en fysisk eller online betalingsmodtager.

Brancheområde Eksemplificeret ved
Kontanthævning Alle typer af pengetransaktioner (inkl. ATM-hævning)
Spil Gambling generelt
Barer og natklubber Barer, Natklubber, Dating og Escort Services
Flyselskaber Flyselskaber, Flyudlejning, Fly-Taxi
Billeje Billeje generelt
Rejsebureauer Rejsebureauer, der er sælger af den ønskede service
(Obs: Ønskes blokering for flybillet køb, blokér da ”Flyselskaber” separat)
Restauranter/Spisesteder Restauranter og spisesteder generelt
Luksusvarer Ædelstene/-metaller, Pelse, Antikviteter, Krystal/Glas, Kunst, Timeshare, Country Clubs, Skønhedssaloner, o.l.
Al øvrigt Alle øvrige kategorier end ovennævnte branchekoder

Da Jyske Mastercard ikke kan påvirke betalingsmodtagerens registrering af branchekode hos Mastercard, kan Jyske Mastercard ikke garantere, at den ønskede limitering altid fungerer.

Ved modulets oprettelse har Jyske Mastercard ikke oprettet blokeringer på brancheområder.


Vejledning i limitering

Kontolimitering

Ved Kontolimitering anvendes samme limiteringsværdier for alle firmakort, der er registreret under en og samme konto. Da Corporate Silver, Gold og Platinum er oprettet under forskellige konti, kan limiteringsværdierne være forskellige pr. korttype.

Af hensyn til Kortadmins funktionalitet, har Jyske Mastercard ved etableringen oprettet en Kontolimitering:

 • Der er sat et maksimumbeløb pr. 30 dage pr. Mastercard produktkonto
 • Der er ikke sat nogen blokeringer på geografi eller brancher

Benyt kun Kontolimitering, hvis virksomheden ønsker at ændre i den Kontolimitering, som Jyske Mastercard har oprettet.

Sådan ændrer du en Kontolimitering

 1. I Kortadmin identificeres den relevante konto; klik på “Kontonavn”
 2. Klik på “Kontolimitering” (kan ses, når modulet er etableret)
 3. Under ”Limiteringsparametre” kan disse nu tilpasses, så de gælder for alle kort under kontoen
 4. Tryk ”Gem” nederst til venstre

Kortlimitering

Benyt denne mulighed, hvis der ønskes en særskilt limiteringsprofil på det enkelte firmakort, som er forskellig fra den limitering, der er defineret for firmakortet under Kontolimitering.

Sådan opretter/ændrer du en Kortlimitering

 1. I Kortadmin identificeres det relevante kort
 2. Klik på “Kortlimitering”
 3. Gå til ”Limiteringsparametre”
  • Som en hjælp vises de værdier, der findes på Kontolimiteringen
  • Tilpas under ”Kortlimiteringsværdier”, hvor det enkelte kort skal adskille sig fra ”kontoværdierne”
 1. Tryk ”Gem” nederst til venstre

Bemærk
Ønsker I for et firmakort/en medarbejder at sætte maksimumsbeløb pr. 30 dage på et højere niveau end Kontolimiteringen, så vær opmærksom på Jyske Mastercards sikkerhedsparametre (se Inden I anvender limitering skal I være opmærksom på). Kontakt først Jyske Mastercard angående muligheden for en tilsvarende forhøjelse af sikkerhedsparameteren.


Limitering for Indkøbskonto

Samme proces anvendes som beskrevet under Kontolimitering og Kortlimitering. Som regel har en Indkøbskonto sin egen faktureringskonto, hvorfor det kun er nødvendigt at ændre i Kontolimiteringen.