Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

Den 24. februar 2023 forhøjer Jyske Bank den variable rentesats på udvalgte private indlån i danske kroner med 0,20 %-point.

Renten på Børneopsparing, Børnebørnsopsparing og Gaveopsparing forhøjes til 1,00 % om året af hele saldoen.

Renten på konti til børn under 18 år forhøjes til 1,00 % om året af hele saldoen.

Renten på pensionskonti, Opsparing Ung og Opsparingskonto ændres til:

 • 0,60 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr.
 • 0,80 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 • 1,00 % om året for indestående over 500.000 kr.

Udlån

Den 24. februar 2023 forhøjer Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter og bevilgede overtræk til private i danske kroner med 1,10 %-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 1,1045 %-point. Dog er Energilån og Grundkøbskredit friholdt.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken 28. oktober 2022 og 16. december 2022 har forhøjet renten med samlet 1,10 %-point.

Varslingen omfatter ikke indlån og udlån indgået med det tidligere Handelsbanken Danmark1 og overdraget til Jyske Bank. Varslingen omfatter heller ikke indlån og udlån indgået med den del af Jyske Bank, som består af de af Jyske Bank overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

Du kan tilmelde dig mailservice og få besked, når Jyske Bank ændrer priser.

Ændringerne vil blive varslet på sædvanlig vis.

Note 1: Med Handelsbanken Danmark menes Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, CVR-nr. 24246361, og Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB (publ), Sverige, CVR-nr. 32476759.


Ændringen påvirker følgende kontoprodukter:

Kontotyper - Indlån

Ændres til 0,60 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 0,80 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 1,00 % om året for indestående over 500.000 kr.:

 • Opsparingskonto
 • Opsparing Ung
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing
 • Forvaltningskonto (disponibel og kapital)

Ændres til 1,00 % om året:

 • Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto – tidligere knæk fjernes
 • Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
 • Børneopsparing
 • Gaveopsparing

Ændres til 1,50 % om året

 • Opsparing – 6 mdr. opsigelse (dekort 1,00 % af hævet beløb)

Kontotyper - Udlån

 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Andelsboliglån og Andelsboliglån+
 • Billån og Billån+
 • Boliglån og Boliglån+
 • Boligkredit
 • Byggekredit
 • Indskudslån til personligt ejede virksomheder
 • Lånesagskonto, Deponering
 • Kommunegaranteret lån
 • Lån Ung
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Privatlån