Jyske Bank ændrer den variable rentesats på private ind- og udlån

Indlån

Den 27. november 2023 forhøjer Jyske Bank den nominelle årlige rente på private indlån i danske kroner.

Renten på Opsparingskonto, Opsparing Ung, Personskadeerstatningskonto og pensionskonti ændres til:

 • 1,50 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr.
 • 1,80 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 • 2,00 % om året for indestående over 500.000 kr.

Renten på Totalkonto, Lønkonto, Budgetkonto forhøjes til 0,25 % om året af hele saldoen.

Renten på Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung forhøjes til 0,65 % om året af hele saldoen.

Renten på Børneopsparing, Børnebørnsopsparing og Gaveopsparing forhøjes til 2,50 % om året af hele saldoen.

Renten på Oskarkonto, Skolekonto, 12:17 konto, Uddannelsesopsparing, BoligOpsparing, Totalkonto Private Banking, Lønkonto Private Banking, Etableringskonto og Iværksætterkonto forhøjes til 1,50 % om året af hele saldoen.

Renten på Opsparing med 6 måneders opsigelse forhøjes til 2,50% om året af hele saldoen.

Fra den 6. oktober 2023 lancerer vi en ny Rentegaranti med en rente på 3,00 %. Rentegaranti er en opsparingskonto for dig, der gerne vil have en garanteret rente af din opsparing, mod til gengæld at binde pengene i en periode. Kontakt din rådgiver for at høre mere.

Målgrupper for de forskellige konti kan ses længere nede.

Udlån

Den 27. november 2023 forhøjer Jyske Bank den nominelle årlige rente på lån, kreditter og bevilgede overtræk til private i danske kroner med 0,25 %-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,2502 %-point.

Andelsboliglån, Andelsboliglån+ og Grundkøbskredit er friholdt for rentestigningen. Friholdelsen gælder dog ikke for bevilgede overtræk.

Justeringen sker i henhold til bankens generelle forretningsbetingelser punkt 4.2 af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken den 15. september 2023 har forhøjet renten med 0,25 %-point.

Varslingen omfatter ikke indlån og udlån indgået før 1. december 2022 med det tidligere Handelsbanken Danmark* og overdraget til Jyske Bank. Varslingen omfatter heller ikke indlån og udlån indgået efter 1. december 2022 med den del af Jyske Bank, som består af de overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

Du kan tilmelde dig mailservice her og få besked, når Jyske Bank ændrer priser.

Målgrupper

 • Opsparing Ung, Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung: For kunder mellem 18-29 år.
 • Børneopsparing: For kunder mellem 0-14 år.
 • Børnebørnsopsparing: For kunder mellem 0-17 år.
 • Oskarkonto: For kunder mellem 0-5 år.
 • Skolekonto: For kunder mellem 6-11 år.
 • 12:17 konto: For kunder mellem 12-17 år.
 • Uddannelsesopsparing: Kontoen kan ikke længere oprettes.
 • BoligOpsparing: For kunder mellem 18-35 år.
 • Totalkonto Private Banking og Lønkonto Private Banking: For kunder som har indgået aftale om Private Banking.


Ændringen påvirker følgende kontoprodukter**:

Kontotyper - Indlån

Ændres til 0,25 % om året:

 • Totalkonto
 • Lønkonto
 • Budgetkonto
 • Grundkonto, indlån
 • Grundkonto, betalinger
 • Foreningskonto
 • Prioritetsindlån***
 • Boligkredit
 • Andelsboligkredit
 • Andelsboligkredit+
 • Byggekredit
 • Grundkøbskredit
 • PBI (No 1 Account og Invest Konto)
 • Afkastkonto investering
 • Jyske Investering
 • Jyske Investeringspleje Basis
 • Jyske Private Banking Investering
 • Jyske Private Banking Formuepleje
 • Bankinvestering VSO-midler
 • Sikringskonto
 • Deponeringskonto
 • Lånesagskonto

Ændres til 0,65 % om året:

 • Totalkonto Ung
 • Budgetkonto Ung
 • Lønkonto Ung

Ændres til 1,50 % om året:

 • Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto
 • Uddannelsesopsparing
 • BoligOpsparing
 • Etableringskonto
 • Iværksætterkonto
 • Gravstedskonto
 • Konjunkturudligningskonto
 • Totalkonto Private Banking
 • Lønkonto Private Banking

Ændres til 1,50 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 1,80 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 2,00 % om året for indestående over 500.000 kr.:

 • Opsparingskonto
 • Opsparing Ung
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing
 • Forvaltningskonto (disponibel og kapital)
 • Personskadeerstatningskonto

Ændres til 2,50 % om året:

 • Børneopsparing
 • Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
 • Gaveopsparing

Ændres til 2,50 % om året:

 • Opsparing med 6 måneders opsigelse

Ændres til 2,51 % om året:

 • Indeksopsparing

Kontotyper – Udlån

Forhøjes med 0,25 %-point:

 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Boliglån og Boliglån+
 • Boligkredit
 • Byggekredit
 • Lånesagskonto, deponering
 • Billån og Billån+
 • Indskudslån til personligt ejede virksomheder
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Privatlån
 • Lån Ung
 • Kommunegaranteret lån
 • Energilån og Jyske Fyr dit fyr-lån

Kontotyper – Bevilget overtræk

Forhøjes med 0,25 %-point:

 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Andelsboliglån og Andelsboliglån+
 • Boliglån og Boliglån+
 • Boligkredit
 • Byggekredit og Grundkøbskredit
 • Lånesagskonto, deponering
 • Billån og Billån+
 • Indskudslån til personligt ejede virksomheder
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Privatlån
 • Lån Ung
 • Kommunegaranteret lån
 • Energilån og Jyske Fyr dit fyr-lån

* Med Handelsbanken Danmark menes Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, CVR-nr. 24246361, og Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB (publ), Sverige, CVR-nr. 32476759.

**Varslingen omfatter ikke indlån og udlån indgået før 1. december 2022 med det tidligere Handelsbanken Danmark* og overdraget til Jyske Bank. Varslingen omfatter heller ikke indlån og udlån indgået efter 1. december 2022 med den del af Jyske Bank, som består af de overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

*** Såfremt en indlånskonto er omfattet af en rentenetting-aftale, gælder ændringen kun for den del af indestående, som overstiger udlån på den konto, den er koblet rentemæssigt sammen med.