Vi hjælper dig med indsigelsen

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, er det os som bank, der hjælper dig som kunde. Vores Indsigelsesteam tager sig af processen, og vi tager fat i dig, hvis vi mangler informationer eller lignende.

Husk, at du skal gøre indsigelse hurtigst muligt for at undgå, at din sag forældes.

Det er Nets, der står for selve behandlingen af din sag. De får også opklaret evt. tvivlsspørgsmål, hvis der for eksempel er en tvist mellem dig og en forretning.