Hvordan er Jyske Bank-koncernen som arbejdsplads?

Følg med, når Helena Pinderup Schelle viser rundt i Jyske Banks Hjemsted. Helena tager en snak med nogle af de mange unge mennesker, der arbejder i den store bygning midt i Silkeborg.


”Jeg kombinerer mit job i Jyske Bank med at spille elitehåndbold i Silkeborg-Voel, og derfor sætter jeg pris på den store frihed og fleksibilitet, der er i banken. Her er frihed under ansvar – så længe man løser sine opgaver, kan man selv planlægge det, så enderne kan mødes.

Jeg er blandt andet projektleder på en ny investeringsstrategi til vores Private Banking-kunder. Det er dejligt at få det ansvar og få lov til selv at starte et produkt op helt fra bunden. Jyske Bank har en størrelse, som gør, at man kan få stor indflydelse på alle elementer af en proces – også dem, der ikke lige ligger i ens uddannelse, hvilket kun udvikler ens kompetencer yderligere. Det gør også, at kontaktfladen er stor – jeg samarbejder dagligt med alt fra analytikere og strateger til IT-udviklere, marketingsspecialister og investeringsrådgivere.

Her er heller ikke så formelt, som man måske forventer af en bank og det betyder også, at man kan komme som nyuddannet og få lov til at byde rigtig meget ind.”

Billede af Christina Fangel

Camilla Fangel

Analyst i Quant & Strategy Research, Jyske Bank og stregspiller i Silkeborg-Voel
Cand.polit, Københavns Universitet
Arbejder med investeringsstrategi og Jyske Quant


Billede af Jonas Friis Vesterby

Jonas Friis Vesterby

Økonom i Jyske Bank
MSc Risk and Finance - London School of Economics and Political Science og Aarhus Universitet
Arbejder med risikostyring

”Helt overordnet arbejder jeg med risikostyring og mere specifikt analyserer jeg på udviklingen i risiko på hele koncernens udlånsportefølje. Mit arbejde munder blandt andet ud i rapporter til bestyrelse og direktion og i analyser til regnskaber.

I Jyske Bank kommer man hurtigt til at indgå på lige fod med alle andre. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvor meget erfaring hver medarbejder har, men man mødes med samme respekt, selvom man er nyuddannet.

Jeg har altid haft en interesse i den finansielle sektor, og derfor er Jyske Bank naturligt en attraktiv arbejdsplads. Her er en ekstrem god stemning, en velvilje til at videregive erfaring og et rigtig højt fagligt niveau. Selvom der i perioder er gang i mange arbejdsopgaver, er der stadig en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.”


”Som forretningskonsulent arbejder jeg blandt andet med at validere modeller til prisfastsættelse af swaps, og jeg er med til at beregne på anbefalinger til, hvad renteloftet på vores boliglån skal ligge på. Vi er også i gang med at implementere en ny kapitalmarkedsplatform. Her er jeg med til at definere kravene til det nye system, så det passer til vores setup – og jeg er med til at teste efterhånden, som vi flytter over.

Min hverdag er meget varieret – jeg kan have en hel dag, hvor jeg er fordybet i at kode i SAS, jeg kan have dage, hvor jeg sidder i telefonen og hjælper kolleger med at løse problemer, og jeg kan have dage, hvor jeg har sat mig ind i nyt tungt, teoretisk stof – faktisk ligesom på uni.  

Hvis man gerne vil lære meget og udfordres, så er der rig mulighed i Jyske Bank, for her er et højt fagligt miljø. Samtidig er her et plant ledermiljø – man er på samme niveau, uanset om man er leder eller nyansat. Her er ikke så formelt – det er meget low key.”

Billede af Lasse Schmidt Linnet

Lasse Schmidt Linnet

Forretningskonsulent i Jyske Bank
Cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet
Arbejder bl.a. med beregninger til swaps og renteloft


Billede af Rasmus Svith Andersen

Rasmus Svith Andersen

Kvantudvikler i Jyske Bank
Cand.oecon fra Aarhus Universitet
Arbejder med algoritmer og statistik

”Jeg er cand.oecon fra Aarhus Universitet. Jeg var dog meget lidt interesseret i regnskab og meget mere interesseret i økonometri og statistik, og her i Jyske Bank er jeg kvantudvikler. Jeg arbejder med algoritmer, som sørger for prisfastsættelse og autohedging på valutamarkederne. Jeg laver også beskrivende statistik i form af interaktive værktøjer, hvor dealerne kan dykke ned i events på markedet og blive klogere på dem.

Jeg ville gerne være i en virksomhed, som tjener penge på marginaler, for jo mere man gør det, jo mere behov er der for datastruktur og for at værdisætte data, og jo mere vigtig bliver min funktion.

I Jyske Bank får man hurtigt lov til at løse konkrete problematikker – allerede på min anden dag sad jeg og debuggede kode.

Jeg oplever, at Jyske Bank i høj grad gerne vil medarbejdernes udvikling, og man taler løbende med sine ledere om, hvad vi gerne vil fremadrettet. Og så er her en loose omgangstone og ikke så sterilt som andre steder – det kan jeg godt lide.”