Projekter og opgaver

I Jyske Bank-koncernen vil vi gerne samarbejde om specialer, hovedopgaver og andre projekter og opgaver. De mest oplagte emner er indenfor finans, økonomi eller it, fordi det er de store områder i banken. Men vi har også andre specialfunktioner, så andre emner kan også komme på tale.


Har du én ide et spændende emne? Søg om et samarbejde

Har du selv en idé til et spændende emne, kan du kontakte os på employerbranding@jyskebank.dk

Skriv gerne, hvad du studerer, hvad indholdet i specialet eller hovedopgaven skal være, hvad din motivation for samarbejdet er, og hvad du forventer af os i Jyske Bank. Derudover er det klart en fordel, hvis resultatet af opgaven er noget, som Jyske Bank kan bruge konkret bagefter. Skriv derfor også gerne lidt om det.

Sådan gør vi

Når vi har undersøgt mulighederne for et samarbejde, vender vi tilbage til dig. Er et samarbejde muligt, skal selve opgaven defineres - en proces, vi gerne hjælper dig med.

Dernæst vil vi i hvert enkelt tilfælde lave en afstemning af opgavens omfang og de gensidige forventninger til samarbejdet. Desuden aftaler vi, hvilke ressourcer, kontaktpersoner, rettigheder mv. der skal til for at løse opgaven.