Projekter og opgaver

I Jyske Bank-koncernen vil vi gerne samarbejde om specialer, hovedopgaver og andre projekter og opgaver. De mest oplagte emner er indenfor finans, økonomi eller IT, fordi det er de store områder i banken. Men vi har også andre specialfunktioner, så andre emner kan også komme på tale.


Har du en idé til et spændende emne? Søg om et samarbejde

Har du selv en idé til et spændende emne, kan du kontakte os på  [email protected]

Brug følgende skabelon, når du sender en forespørgsel til os:

Navn på opgaveskrivere:
fx Jens Hansen og Hans Jensen
Navn på studiested:
fx Aarhus BSS
Hvilken opgave skal du skrive:
fx bachelorprojekt
Hvad er din problemformulering/spørgsmål som Jyske Bank skal hjælpe med at besvare: fx Hvordan coronalån har påvirket SMV’ernes likviditetsmuligheder. Herunder ønsker vi at foretage en undersøgelse af, hvordan likviditeten bliver anskuet i bl.a. Jyske Bank.
Hvad skal du bruge Jyske Banks hjælp til:
fx semi-struktureret interview med risiko- eller kreditafdeling. Vi tilsender spørgeramme forud for interview.
Estimat om ressourceforbrug hos Jyske Bank:
fx forventet interview vil være 1-1,5 time. Interview kan laves fysisk eller online. Interview vil blive optaget til dokumentation og transskription.

Det er en klar fordel, hvis resultatet af opgaven er noget, som Jyske Bank kan bruge konkret bagefter. Skriv derfor også gerne lidt om det.

Sådan gør vi

Når vi har undersøgt mulighederne for et samarbejde, vender vi tilbage til dig. Er et samarbejde muligt, skal selve opgaven defineres - en proces, vi gerne hjælper dig med.

Dernæst vil vi i hvert enkelt tilfælde lave en afstemning af opgavens omfang og de gensidige forventninger til samarbejdet. Desuden aftaler vi, hvilke ressourcer, kontaktpersoner, rettigheder mv. der skal til for at løse opgaven.