Danske Aktier - maj 2024

Aktier

I analysen kan du læse mere om Jyske Banks anbefalinger på danske aktier og følge med i den seneste måneds nyheder på selskaberne.


Læs analysen [PDF]  


Dagens aktie

Alm. Brand – Hold øje med motorskaderne i 2. kvartal
Tal for takserede motorskader i Danmark i maj måned viste en stigning på 5% å/å. Dermed kom skadesfrekvensen ind på et lidt mere spiseligt niveau end den voldsomme 47%-stigning å/å, vi så i april måned. April-tallet var nemlig den største stigning å/å for en måned i statistikkens 20-års historik og også det højeste absolutte tal for takserede skader i en enkelt måned. For de to første måneder af 2. kvartal ligger antallet af skader nu samlet set 23% højere end samme periode sidste år. Det er vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er en 1:1 sammenhæng mellem statistikken og de erstatningsudgifter, skadesforsikringsselskaberne oplever i et kvartal. Det er dog stadigvæk vores formodning, at motorskader vil lægge et pres på den underliggende erstatningsprocent i 2. kvartal – også selvom forsikringsselskaberne på det seneste har implementeret prisstigninger og/eller højere selvrisiko på policerne for at modvirke den højere skadesfrekvens.  

Alm. Brand har med opkøbet af Codan skabt en unik mulighed for at forbedre lønsomheden i selskabet, og vi ser de annoncerede synergieffekter som troværdige trods Alm. Brands manglende track record med store opkøb. I lyset af det værdiskabende opkøb anser vi aktien som fundamentalt undervurderet, med et pænt kurspotentiale i de kommende år, hvis selskabet leverer som lovet. (Læs vores seneste analyse på Alm. Brand eller seneste Danske Aktier)


Se vigtig investorinformation i forhold til Jyske Banks analyser og anbefalinger på jyskebank.dk/investorinformation.