Aftalekonto - få en fast rente og fast tid

Aftalepapirer

Har din virksomhed stor likviditet i en kortere periode, kan en aftalekonto måske være en mulighed. Placeringen kan ske i en periode på op til 12 måneder. Mindste indskud er 100.000 kr.

Du laver en aftale med os om tid og rente. Princippet med en aftalekonto er: "Fast beløb - fast rente - fast tid".

Du kan få aftalekonto både i DKK og i fremmed valuta. Få oplyst de aktuelle rentesatser hos din rådgiver.