Balancenettende cash pool

- udnyt koncernens likviditet optimalt

English version English version

En balancenettende cash pool er et fleksibelt konto-setup, der giver en koncern mulighed for at samle alle konti i én konto. Den ene konto - kaldet topkonto - bliver dermed det eneste mellemværende mellem koncernen og Jyske Bank. De underliggende konti benyttes til betalingstransaktioner og er udelukkende et internt anliggende i koncernen.

Tre stærke fordele ved balancenettende cash pool:

  • Overblik med mulighed for individuel opsætning
  • Lavere renteudgifter - fordi likviditeten samles, og behovet for ekstern finansiering bliver mindre
  • Bedre soliditet gennem en slankere virksomhedsbalance

Cash pool - et eksempel


I eksemplet er koncernens samlede træk reduceret fra kr. 12.400.000 uden cash pool til kr. 6.540.000 med cash pool.


Rente - til banken

Saldoen på Topkontoen er koncernens mellemværende med banken og vil fremgå af virksomhedens balance. Rente til banken beregnes ud fra nettosaldo på Topkontoen.

Rente - internt

Koncernen bestemmer selv, hvad renten skal være mellem de enkelte selskaber og på de enkelte konti. På det grundlag beregner banken den interne rente på underkonti og posterer på disse - med modpostering på en særlig rentekonto eller moderselskabets hovedkonto.

Kreditten og dækningskontrol

Koncernens kreditramme knyttes til Topkontoen og kan benyttes på alle konti i cash pool'en. Koncernen sætter selv interne kreditrammer på underkonti eller Sumkonti. En betaling fra en underkonto bliver først kontrolleret for dækning indenfor den interne kreditramme og dernæst for dækning på Topkontoen.

Multicurrency cash pool

Cash pool-setuppet kan udvides med en multicurrency cash pool. Det betyder, at koncernen kan optimere likviditet på tværs af valutaer – fx ved at modregne indlån i EUR med udlån i DKK. Setuppet vil i givet fald blive suppleret med såkaldte valuta-topkonti i de ønskede valutaer – dette for at sikre overblik og styring.