Med Jyske NemInvestering giver du dig selv muligheden for at nå dine drømme lidt hurtigere. Det er en nem måde at investere på, uanset om du har prøvet at investere før eller ej.

Tag ansvar for din opsparing

Sparer du op til nye oplevelser? Et efterskoleophold til datteren eller sønnens konfirmation? Eller ønsker du blot at skabe lidt ekstra værdi og større frihed? Tag ansvar for din opsparing med Jyske NemInvestering – så kan du muligvis få mere ud af pengene. Husk blot, at der altid er større risiko ved at investere end ved at spare op på en konto.

Kom i gang med Jyske NemInvestering

Investering - så nemt er det

Virker investering uoverskueligt? Det er det ikke med Jyske NemInvestering. Fortæl os, hvor stor en risiko du vil løbe, hvad dit mål er, og hvor mange penge du vil investere. Så sætter vi gang i en investering, der passer til dig. Med andre ord – du bestemmer, vi gør arbejdet.

Smartphone, der viser Jyske NemInvestering i mobilbanken
Opret nemt
i mobilbanken

200 kr. seddel i en grøn cirkel
Kom i gang
for bare 200 kr.

Gul pil der peger opad
Indsæt og hæv penge,
når det passer dig

Du behøver ikke et større beløb for at komme i gang – 200 kr. er nok. Herefter er der ingen minimumsgrænse for hverken engangsbeløb eller faste overførsler hver måned.

Du kan nemt følge din investering og justere fx indbetaling, risiko eller mål undervejs. Og du har altid fri adgang til at hæve nogle af pengene eller stoppe investeringen helt. Hvis den kommer ud af kurs i forhold til dit mål, får du besked og forslag til ændringer.

Din investering placeres i Investeringsforeningen Jyske Portefølje, hvor den løbende bliver overvåget og optimeret sammen med mange andre investorers porteføljer.


Se videoen og kom i gang på bare 10 minutter. Det er nem investering for alle.
Det får du med Jyske NemInvestering

 • Giv dig selv muligheden for at få mere ud af dine penge
 • Nemt for alle – også hvis du ikke har prøvet at investere før
 • Du sætter rammerne, vi gør arbejdet - eksperterne investerer for dig
 • Du kan oprette flere investeringer
 • Du kan ændre investeringen eller hæve alle pengene, når det passer dig. Vi anbefaler minimum en investeringshorisont på 5 år.
 • Startbeløb fra 200 kr. og mulighed for løbende indskud
 • Investér for frie midler – du kan ikke investere pensionsopsparing, selskabsmidler eller virksomhedsskatteordning
 • En investering, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika
 

Fonden Jyske Invest Bæredygtige Aktier indgår som en del af den samlede investering i Jyske NemInvestering. Læs meget mere om bæredygtig investering i Jyske Bank.
Spar op med fast overførsel

Du kan spare op med en fast månedlig indbetaling til Jyske NemInvestering. Helt automatisk.

 • Med renters rente-effekten er det en effektiv måde at få dine penge til at vokse over tid. Beløbet du kan få afkast af, bliver nemlig større og større for hver indbetaling.
 • Det kan være med til at mindske din investeringsrisiko, da det udjævner udsving - og dermed dårlig timing på investeringsmarkedet.
 • Det sikrer, at du husker løbende opsparing – fx når du får din løn i starten af måneden.

Opret Jyske NemInvestering i mobilbanken

Opret en fast indbetaling til din Jyske NemInvestering
Din investering indeholder bæredygtige tiltag

Med Jyske NemInvestering får du automatisk en investering, hvor porteføljens sammensætning inddrager udvalgte bæredygtighedskriterier. Det kan fx være investeringer, der medvirker til at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold. Vores investeringsspecialister har særligt fokus på disse tre elementer:

Mål (CO2)Aktivt ejerskabEksklusion

Elementerne skal:

 • Bidrage til større gennemsigtighed og gøre det nemmere for dig at træffe investeringsbeslutninger
 • Forbedre investeringerne i en mere bæredygtig retning i investeringsprocessen

Læs mere om investering og bæredygtighed
Jyske NemInvestering i detaljer

Find den risiko der passer dig

Jyske NemInvestering tilbydes i fire forskellige risikoniveauer, der afspejler forskellige holdninger til risiko og forventninger til afkast.

Risikoniveauer for Jyske NemInvestering

Risikoniveauer - Jyske NemInvestering

Risikoniveauet opsummerer din holdning til, hvor lille eller stor risiko du er villig til at løbe med din investering. På den måde sættes en tydelig ramme, som dine investeringer skal holde sig indenfor.

Med Jyske NemInvestering foretages dine investeringer via Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Her er de overordnede investeringsrammer for de forskellige risikoniveauer.

Investeringsprofil Aktier Traditionelle obligationer Højrente-obligationer Alternativer
Lille lysegrøn cirkel Stabil
Lav risiko
0% - 40% 40% - 80% 0% - 30% 0% - 25%
Lille lysegul cirkel Balanceret
Lav-middel risiko
20% - 60% 20% - 70% 0% - 20% 0% - 25%
Lille gul cirkel Dynamisk
Middel-høj risiko
40% - 80% 0% - 50% 0% - 20% 0% - 25%
Lille rød cirkel Vækst
Høj risiko
60% - 100% 0% - 15% 0% - 20% 0% - 25%
Kilde: Prospekt for Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Du kan altid finde det aktuelle prospekt på jyskeportefølje.dk

Se historiske afkast

Nemt at ændre – når du vil, som du vil

Jyske NemInvestering er en fleksibel løsning, hvor du kan indsætte, som du vil. Når du indsætter penge på kontoen, så investerer vi automatisk pengene for dig. Du kan også lave en fast aftale om løbende indbetalinger. Dit eventuelle årlige udbytte geninvesteres altid automatisk.

Hvor kan jeg lave ændringer?
Hvis du vil ændre dine indbetalinger, din investeringsprofil eller dit mål i løbet af investeringsperioden, kan du gøre det i mobilbanken.

Kan jeg få pengene udbetalt før tid?
Ja, dine penge er ikke bundet, og du har fri adgang til at hæve dem via mobilbanken med få dages varsel – også før din investeringshorisont udløber. Vi anbefaler dog minimum en investeringshorisont på 5 år.

Hvad koster Jyske NemInvestering?

Du får oplyst prisen på din investering inden aftale om Jyske NemInvestering indgås.

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske NemInvestering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot. Niveauet for omkostningerne er ikke konstant over tid - se det aktuelle omkostningsniveau.

Med Jyske NemInvestering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Hvad koster det at opsige Jyske NemInvestering?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske NemInvestering, opsiger du blot aftalen. Du betaler i den forbindelse de aktuelle udtrædelsesomkostninger, som kan ses på jyskeportefolje.dk. Der er ingen kurtage ved køb og salg.

Aktiv investering: Specialisterne overvåger og handler

Investering kræver ekspertise og konstant overvågning. Det får du med Investeringsforeningen Jyske Portefølje, som du automatisk bliver medlem af, når du indgår aftale om Jyske NemInvestering.

I investeringsforeningen investerer du dine penge sammen med en stor gruppe af andre investorer. Det er foreningens erfarne investeringsspecialister, som foretager investeringerne på vegne af foreningens medlemmer.

Specialisterne overvåger markedet, passer porteføljerne og opsøger nye investeringsmuligheder. Alt sammen for at optimere afkastet – inden for de rammer for risiko og bæredygtighed, der er sat for din investering.

Investering i fællesskab

Med Jyske NemInvestering køber du beviser fra én afdeling i Jyske Portefølje. Men da afdelingen anbringer penge for mange investorer på én gang, kan der investeres i et stort antal værdipapirer – spredt ud over verden, på aktivtyper, på sektorer med mere.

Det betyder, at din risiko for tab kan reduceres, da dit afkast ikke kun afhænger af nogle få værdipapirer eller selskaber. Som enkeltinvestor vil det være meget svært at opnå en tilsvarende stor spredning.

Som oftest vil omkostningerne blive alt for store, hvis du selv skal købe de mange værdipapirer, som en investeringsforening kan.


Med Jyske Portefølje får du:

 • En stor spredning af risikoen
 • Specialister, der står for dine investeringer
 • Investering i flere typer værdipapirer, der matcher din risikoprofil
 • Investering med fokus på bæredygtige fremskridt

Adgang til større spredning

Det er ikke kun den store spredning, som kan komme dig til gode med en aftale om Jyske NemInvestering.

Med investeringsforeningens samlede styrke, får du samtidig adgang til markeder og investeringsmuligheder, som kræver større formuer. Eller som på anden måde er svært tilgængelige som enkeltinvestor.

Igennem Investeringsforeningen Jyske Portefølje opnår du mulighed for adgang til alternative investeringsstrategier, som giver porteføljen endnu større spredning.

Hvorfor er kun noget af min indbetaling investeret?

Prisen på de investeringsbeviser, som vi køber til dig, varierer. Hvis du fx indbetaler 250 kr. om måneden, og den aktuelle pris på investeringsbeviserne er 100 kr., så bliver de 200 kr. investeret i to investeringsbeviser, mens de sidste 50 kr. står på din Jyske NemInvestering konto indtil næste måned.

Hvordan bliver jeg beskattet?

Udbytte og avance i forbindelse med din investering bliver beskattet som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængig af, hvilken risiko du har valgt.

jyskeportefolje.dk/skat kan du læse mere om beskatningen af din valgte investering.

Hvor kan jeg få hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du ringe på 89 89 89 89.

Informationer om miljømæssige- og sociale karakteristika

Ønsker du mere specifik information om de miljømæssige- og sociale karakteristika for netop din investering, så skal du bruge din investeringsprofil.

Har du glemt din investeringsprofil? Som kunde i Jyske Bank kan du finde den i din investeringsplan i din netbank eller mobilbank.

Udloddende fonde - Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Jyske NemInvestering
Stabil udl
Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Jyske NemInvestering
Balanceret udl
Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Jyske NemInvestering
Dynamisk udl
Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]
Jyske NemInvestering
Vækst udl
Miljømæssige- og sociale karakteristika [PDF] Bæredygtighedsrelaterede oplysninger [PDF]

Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningenInvesteringsinfo: Se aftaler og betingelser vedrørende investering i Jyske Bank

Skatten og dine investeringer

Vilkår og betingelser


Denne præsentation er ikke et salgstilbud, en opfordring til køb eller personlig investeringsrådgivning, men alene en del af bankens generelle markedsføring på investeringsområdet.