Jyske Bank delårsrapport for 1. kvartal 2021


Interview med ordførende direktør Anders Dam


Sammendrag

  • Resultat pr. aktie 11,6 kr. (1. kvt. 2020: -11,1 kr.)
  • Jyske Bank forventer et resultat pr. aktie på 31-35 kr. i 2021
  • Basisindtægter 2.235 mio. kr. (1. kvt. 2020: 1.803 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 1.171 mio. kr. (1. kvt. 2020: 1.346 mio. kr.)
  • Nedskrivninger 10 mio. kr. (1. kvt. 2020: 1.003 mio. kr.)
  • Resultat før skat 1.129 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 12,9% p.a. (1. kvt. 2020: -996 mio. kr. og -10,3% p.a.)
  • Resultat efter skat 883 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 10,0% p.a. (1. kvt. 2020: -780 mio. kr. og -10,3% p.a.)
  • Kapitalprocent 23,2 (1. kvt. 2020: 21,5), heraf egentlig kernekapitalprocent 18,0 (1. kvt. 2020: 16,7)
  • Jyske Bank forventer et resultat før skat på 3,0-3,4 mia. kr. og et resultat efter skat på 2,3-2,7 mia. kr. i 2021
  • Jyske Bank ændrer den variable rentesats på erhvervskunders anfordringsindlån til -0,95% p.a. fra -0,75% p.a. med virkning fra 11. juni 2021.