Jyske Bank Årsrapport 2020


Interview med Anders Dam

Sammendrag

  • Basisindtægter 7.982 mio. kr. (2019: 8.060 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 4.848 mio. kr. (2019: 5.029 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. 968 mio. kr. inkl. øget ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. (2019: -101 mio. kr.)
  • Basisresultat 2.166 mio. kr. (2019: 3.132 mio. kr.)
  • Resultat før skat 2.110 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 5,9% (2019: 3.079 mio. kr. og 9,1%)
  • Resultat efter skat 1.609 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 4,4% (2019: 2.440 mio. kr. og 7,1%)
  • Årets resultat pr. aktie 19,8 kr. (2019: 29,0 kr.)
  • Kapitalprocent 22,9, heraf egentlig kernekapitalprocent 17,9 (ultimo 2019: 21,5 og 17,4)
  • For 2021 forventes resultat før skat at ligge i intervallet 2,5-3,0 mia. kr., svarende til 1,9-2,3 mia. kr. efter skat. Resultat pr. aktie forventes at ligge i intervallet 25-31 kr.

”Et udfordrende 1. kvartal 2020 er blevet efterfulgt af tre kvartaler med et resultat før skat på 3,1 mia. kr. og resultat efter skat på 2,4 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie på 31,2 kr. Kundeaktiviteten er på et solidt niveau, og den underliggende forretning har udviklet sig stabilt underbygget af væsentlige omkostningsreduktioner og en fortsat god kreditkvalitet. Samtidigt har organisationen udvist stor omstillingsparathed i et turbulent år præget af restriktioner. Jyske Bank har en betryggende nedskrivningssaldo samt en særdeles solid kapital- og likviditetsposition, der foreløbigt har muliggjort et aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. kr.,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.