JYSKE QUANT ANBEFALING
Opdateret: 11.10.2021 09:30
Risikomærkning
Kompleksitet
Ikke-kompleks
6,3
Q1
Stærkt køb
Quant Score
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
Kurs: 194,45 USD
Lukkekurs 15.10.2021

Selskabsinformation

Texas Instruments Incorporated designer, fremstiller og sælger halvledere til elektronikfirmaer og -producenter verden over. Virksomheden har aktiviteter i to segmenter: Analog og Embedded Processing. Pr. 31. december 2016 havde virksomheden design-, produktions- og salgsaktiviteter i mere end 30 lande. Virksomhedens analoge produkter omfatter High Volume Analog & Logic (HVAL), Power Management (Power), High Performance Analog (HPA) og Silicon Valley Analog (SVA). HVAL-produkter understøtter applikationer som f.eks. sikkerhedsanordninger til bilindustrien, touchscreen-styresystemer, lavspændingsmotordrivere og integrerede motordrivere. Selskabets Embedded Processing-segment omfatter produkter som f.eks. processorer, microcontrollere og konnektivitetsprodukter. Processorerne omfatter digitale signalprocessorer (DSP'ere) samt applikationsprocessorer. DSP'erne udfører matematiske beregninger for at bearbejde digitale data.

Opdateret: 13.03.2017 06:09 (Kilde: Reuters)

http://www.ti.com

ISIN US8825081040
Markedsværdi 180,2 milliarder USD
Region - land Nordamerika - USA
Sektor IT

Karakteristika

TEXAS INSTRUMENTS INC er moderat prisfastsat, af høj kvalitet og relativt attraktiv på momentum. Relativ værdiansættelse er den primære årsag til en marginalt positiv score på Value-faktoren. Quality-faktoren påvirkes primært af selskabets profitabilitet, hvilket i nogen grad modsvares af de øvrige underelementer i Quality-faktoren. Momentum-faktoren drives primært højere pga. justeringer i analytikernes forventninger.

Note: Genereret med udgangspunkt i selskabets fundamentale data og scores

  • i Nøgletalsdækningen bag modellen er 96.3%
  • i Analytikerne forventer en betydelig forbedring i indeværende års indtjening
  • i Udbytteprocenten er højere end sektor medianen
Value
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
Absolut ValueQ3
Relativ ValueQ2
Quality
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
IndtjeningskvalitetQ1
Økonomisk kapitalQ1
Momentum
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
SentimentQ1
PrisQ3

Nøgletal

P/E P/B Udbytteprocent ROE
TEXAS INSTRUMENTS INC 24,8 16,0 2,09 61,1
Sektor median - IT 29,6 6,5 0,34 11,4

Bæredygtighed og ESG-risici

Væsentlige forretningsområder


Alternativ energi (0-10%)
Vedvarende energi (0-10%)
Energieffektivitet (5-15%)
Bæredygtigt vand (0-10%)
~11%af omsætningen i alt
Der er ikke registreret nogen involvering i forretningsområder, der kan opfattes som kontroversielle.

FN’s Verdensmål


Overensstemmelse
Nogen grad
Nogen grad
Nogen grad
Nogen grad
Uoverensstemmelse
Ikke i uoverensstemmelse med nogle af FN’s Verdensmål

For hvert verdensmål vurderes det, hvorvidt selskabet er i overensstemmelse eller uoverensstemmelse - samt omfanget (i nogen grad eller i høj grad). Neutral vises ikke. Visse informationer © 2021 MSCI ESG Research LLC. er gengivet med tilladelse.

Fire aspekter af bæredygtighed

Principper for selskabsledelse
Principles of governance

Ledelse
Q4
Kontroller
Q2
Investorer
Q5
Mennesker
People

Globale normer
Opmærksomhedspunkter
  • Mulig uønsket kemi i produkter
Planeten
Planet

CO2e - aftryk
Rapporteret (2019)
Q3
Opmærksomhedspunkter
  • Pres på vandressourcer
  • Giftig udledning eller farligt affald
  • CO2e-intensiv forsyningskæde
Velstand
Prosperity

Data er under udarbejdelse
Vi vurderer bæredygtighed ud fra fire grundlæggende aspekter. Datagrundlaget og lovgivningen omkring bæredygtighed er stadig under udvikling. Ovenstående indeholder både opgørelser baseret på officielle standarder samt indikationer med udgangspunkt i tilgængelige data.

Modstandsdygtighed over for ESG-ricisi


ESG-rating | Rating industri: Semiconductors & Semiconductor Equipment
CCC
B
BB
BBB
A
AA
AAA
Bund i industrien
Middel
Top i industrien

iESG-ratingen er forbedret et niveau d. 11. februar 2021

Indsigt i ESG-ratingen

TEXAS INSTRUMENTS INC fremstår førende inden for sin industri, hvad angår eksponering mod og styring af ESG-risici. Miljømæssig og social modstandsdygtighed, samt modstandsdygtighed i relation til selskabsledelse og -struktur, bidrager nogenlunde ligeligt til den samlede ESG-score, hvor TEXAS INSTRUMENTS INC særligt udmærker sig indenfor naturressourcer og human capital.

MSCI ESG-rating indikerer, hvor modstandsdygtigt et selskab er over for langsigtede, finansielt relevante ESG-risici relativt til selskaber i samme ESG-rating industri. Visse informationer © 2021 MSCI ESG Research LLC. er gengivet med tilladelse.

Kursudvikling

Anbefalingshistorik

Dato Anbefaling Kurs ved anbefaling
26.10.2020 Stærkt køb
145,95 USD
26.10.2020 20:00
12.10.2020 Køb

Jyske Banks aktieanbefalinger

Aktuel fordeling

Fordeling de seneste 12 måneder

Hvad er Quant?

Jyske Quant Global Large Cap Equities er et unikt værktøj, der kan understøtte dine investeringsbeslutninger med fokus på ca. 3.000 af verdens største børsnoterede selskaber målt på markedsværdi:

  • Find de selskaber, der passer til din personlige investeringsstrategi og risikoprofil
  • Optimér din portefølje ved at vælge blandt de mest attraktive selskaber og fravælge de mindst attraktive inden for udvalgte investeringsstile
  • Tag dine investeringsbeslutninger baseret på data af højeste kvalitet, som også anvendes af professionelle investorer

Læs mere om modellen og anbefalingsstrukturen i Vigtig Investorinformation

Data Analytics & Development

Jyske Markets

Vestergade 8-16

DK-8600 Silkeborg

CVR: DK-17616617

Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.