JYSKE QUANT ANBEFALING
Opdateret: 11.10.2021 09:30
Risikomærkning
Kompleksitet
Ikke-kompleks
7,1
Q1
Stærkt køb
Quant Score
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
Kurs: 131,59 USD
Lukkekurs 15.10.2021

Selskabsinformation

Applied Materials, Inc. er leverandør af produktionsudstyr, serviceydelser og software til den globale halvlederindustri, den globale fladskærmsindustri og andre relaterede industrier. Selskabets segmenter er opdelt i Semiconductor Systems, der omfatter halvlederproduktionsudstyr til ætsning, hurtig varmebehandling, aflejring, kemisk og mekanisk polering, metrologi og inspektion, pakning af halvleder-skivere og ionimplantation; Applied Global Services, der leverer integrerede løsninger til optimering af udstyr, fremstilling og udvikling; Display and Adjacent Markets, der omfatter produkter til fremstilling af flydende krystalskærme, organiske lysdioder, opgraderinger og rulle-til-rulle belægningssystemer samt andre skærmteknologier til TV, Pc’er, smartphones og andre forbrugerorienterede enheder; Corporate and Other, der omfatter indtægter fra produkter samt vareforbrug til fremstilling af fotovoltaiske celler og moduler samt enkelte driftsomkostninger.

Opdateret: 28.11.2016 01:11 (Kilde: Reuters)

https://www.appliedmaterials.com/

ISIN US0382221051
Markedsværdi 114,0 milliarder USD
Region - land Nordamerika - USA
Sektor IT

Karakteristika

APPLIED MATERIALS INC er relativt billigt prisfastsat, af høj kvalitet og attraktiv på momentum. Relativ værdiansættelse er den primære årsag til en høj score på Value-faktoren. Quality-faktoren påvirkes primært af selskabets profitabilitet, hvilket nogenlunde modsvares af indtjeningsstabilitet. Momentum-faktoren drives primært højere pga. prisudviklingen.

Note: Genereret med udgangspunkt i selskabets fundamentale data og scores

  • i Nøgletalsdækningen bag modellen er 96.3%
  • i Analytikerne forventer en betydelig forbedring i indeværende års indtjening
  • i Udbytteprocenten er højere end sektor medianen
Value
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
Absolut ValueQ3
Relativ ValueQ2
Quality
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
IndtjeningskvalitetQ1
Økonomisk kapitalQ1
Momentum
Q5Bund
Q4
Q3
Q2
Q1Top
SentimentQ1
PrisQ1

Nøgletal

P/E P/B Udbytteprocent ROE
APPLIED MATERIALS INC 18,4 9,4 0,76 35,3
Sektor median - IT 29,6 6,5 0,34 11,4

Bæredygtighed og ESG-risici

Væsentlige forretningsområder


Energieffektivitet (0-10%)
0-10%af omsætningen i alt
Der er ikke registreret nogen involvering i forretningsområder, der kan opfattes som kontroversielle.

FN’s Verdensmål


Overensstemmelse
Nogen grad
Nogen grad
Nogen grad
Uoverensstemmelse
Ikke i uoverensstemmelse med nogle af FN’s Verdensmål

For hvert verdensmål vurderes det, hvorvidt selskabet er i overensstemmelse eller uoverensstemmelse - samt omfanget (i nogen grad eller i høj grad). Neutral vises ikke. Visse informationer © 2021 MSCI ESG Research LLC. er gengivet med tilladelse.

Fire aspekter af bæredygtighed

Principper for selskabsledelse
Principles of governance

Ledelse
Q3
Kontroller
Q1
Investorer
Q3
Mennesker
People

Globale normer
Opmærksomhedspunkter
  • Mulig uønsket kemi i produkter
Planeten
Planet

CO2e - aftryk
Rapporteret (2019)
Q2
Opmærksomhedspunkter
  • Giftig udledning eller farligt affald
  • CO2e-intensiv forsyningskæde
Velstand
Prosperity

Data er under udarbejdelse
Vi vurderer bæredygtighed ud fra fire grundlæggende aspekter. Datagrundlaget og lovgivningen omkring bæredygtighed er stadig under udvikling. Ovenstående indeholder både opgørelser baseret på officielle standarder samt indikationer med udgangspunkt i tilgængelige data.

Modstandsdygtighed over for ESG-ricisi


ESG-rating | Rating industri: Semiconductors & Semiconductor Equipment
CCC
B
BB
BBB
A
AA
AAA
Bund i industrien
Middel
Top i industrien

iESG-ratingen er fastholdt d. 22. januar 2021

Indsigt i ESG-ratingen

APPLIED MATERIALS INC fremstår førende inden for sin industri, hvad angår eksponering mod og styring af ESG-risici. Den overordnede ESG-rating er primært drevet af modstandsdygtighed i relation til selskabsledelse og -struktur, ikke desto mindre udmærker APPLIED MATERIALS INC sig særligt indenfor human capital.

MSCI ESG-rating indikerer, hvor modstandsdygtigt et selskab er over for langsigtede, finansielt relevante ESG-risici relativt til selskaber i samme ESG-rating industri. Visse informationer © 2021 MSCI ESG Research LLC. er gengivet med tilladelse.

Kursudvikling

Anbefalingshistorik

Dato Anbefaling Kurs ved anbefaling
31.05.2021 Stærkt køb
138,13 USD
28.05.2021 16:30
24.05.2021 Køb
134,58 USD
24.05.2021 16:30
23.11.2020 Stærkt køb
80,50 USD
23.11.2020 20:00
16.11.2020 Køb
74,48 USD
16.11.2020 20:00

Jyske Banks aktieanbefalinger

Aktuel fordeling

Fordeling de seneste 12 måneder

Hvad er Quant?

Jyske Quant Global Large Cap Equities er et unikt værktøj, der kan understøtte dine investeringsbeslutninger med fokus på ca. 3.000 af verdens største børsnoterede selskaber målt på markedsværdi:

  • Find de selskaber, der passer til din personlige investeringsstrategi og risikoprofil
  • Optimér din portefølje ved at vælge blandt de mest attraktive selskaber og fravælge de mindst attraktive inden for udvalgte investeringsstile
  • Tag dine investeringsbeslutninger baseret på data af højeste kvalitet, som også anvendes af professionelle investorer

Læs mere om modellen og anbefalingsstrukturen i Vigtig Investorinformation

Data Analytics & Development

Jyske Markets

Vestergade 8-16

DK-8600 Silkeborg

CVR: DK-17616617

Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.