Acquisition Finance - finansiering af virksomhedskøb

Finansiering af kapitalfonde og kapitalfondsejede selskaber er ofte kendetegnet ved, at sagerne er af høj kompleksitet. Der er længere og mere arbejdskrævende processer samt kritiske tidslinjer. Derfor er det vigtigt at få kompetent finansiel rådgivning. 

Typisk opstår behovet for en finansieringsløsning i forbindelse med ejerskiftesituationer på det danske marked. Det kan for eksempel være:

  • Kapitalfondes køb af virksomheder
  • Håndtering af den daglige drift for kapitalfondsejede selskaber
  • Refinansieringer af tidligere gennemførte investeringer.

Hos Jyske Banks Acquisition Finance team får du specialiseret långivning til kapitalfonde og kapitalfondsejede selskaber. Du får en bank med et stort og mangeårigt kendskab og erfaring med finansiering af denne type transaktioner. Du får en individuelt tilrettelagt finansieringsløsning, som passer til de enkelte transaktioner. Løsningen vil omfatte både delvis finansiering af købet og almindelig drifts- og anlægsfinansiering i driftsselskabet.

Kontakt os


Det får du i Jyske Bank

  • Højt kompetenceniveau, beslutningsevne, partnerskabsholdninger og leveringsevne
  • Kompetent sparring undervejs i processen
  • Fornuftig sammenhæng mellem prissætning og risikoprofil
  • Fleksibilitet til at udarbejde individuelle løsningsforslag.

Der kan selvfølgelig også være tale om almindelig driftsfinansiering og håndtering af de daglige bankforretninger til et kapitalfondsejet selskab, uden at banken har ydet finansiering til købet.

På Acquisition Finance sager vil der altid blive tilknyttet to medarbejdere fra Acquisition Finance teamet. De arbejder med den pågældende virksomhed for at sikre, at banken til fulde kan leve op til de efterspurgte krav fra kundernes side.

Læs mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig, som primært har forretningsfokus på det:

Billede af en hånd, der holder en pengepose


Kontakt os 

Da Jyske Bank fokuserer på nære og langvarige relationer til sine kunder, er fokus primært danske kapitalfonde og nordiske fonde. Da disse fonde ofte er placeret i Storkøbenhavn, er afdelingen placeret i København.

Kontakt en af vores Relationship Managers.