Overvejer du at lægge dit lån om?

Når renten bevæger sig op eller ned, opstår der nye muligheder for dig. Muligheder, der kan være penge værd. Bliv klogere på låneomlægning og find ud af, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan regne på en omlægning af dit nuværende lån i mobilbanken – eller i appen Bedste Lån.

Regn på omlægning

Hvad er en omlægning?

At lægge dit lån om betyder, at du indfrier dit gamle lån, samtidig med at du optager et nyt lån til en anden rente. En omlægning kaldes også en konvertering.

Hvorfor lægge om?

Du skal lægge om, hvis du kan opnå en økonomisk fordel samlet set. Det kan for eksempel være at få en lavere ydelse eller en lavere restgæld.

Situationer, hvor du måske kan lægge om

Renten har ændret sig

Få gennemgået dine lån, når renten har ændret sig. Find ud af, om rentens bevægelser giver dig nye muligheder.

Dit liv har ændret sig

Afspejler dine lån stadig dine behov? Er du blevet gift, blevet forælder eller oplevet en anden større forandring? Få et tjek af din økonomi.

Du vil samle din gæld

Har du anden gæld med høj rente, bør du overveje at samle gælden – måske er du bedre stillet med et realkreditlån.


Dine muligheder, når renterne falder ↘

Nedkonvertering

Få en lavere ydelse

Når renten falder, opstår der muligheder for at få et nyt fastforrentet lån med en lavere rente. Hvis du omlægger dit nuværende lån til et nyt lån med lavere rente, kan du reducere dine rentebetalinger, og dermed skulle betale en lavere ydelse på dit lån.

Til gengæld vil din restgæld ofte stige ved en nedkonvertering. Det skyldes, at det eksisterende lån indfries til kurs 100, mens det nye lån ofte har en lavere kurs. Forskellen giver dig et kurstab, så vær særligt opmærksom på kursen på det nye lån.

Vigtigt, før du nedkonverterer

  • Renten bør være faldet 1% eller mere
  • Din restgæld bør være mindst 500.000 kr.
  • Restløbetiden på dit lån bør være 10 år eller mere

Dine muligheder, når renterne stiger ↗

Opkonvertering

Nedbring din restgæld

Når renten stiger, så falder kursen på dit lån. Det giver dig mulighed for at indfri dit nuværende lån for færre penge, end du oprindeligt lånte. Du kan altså skære en bid af restgælden på det nuværende lån, hvis du konverterer op i rente. Forstå opkonvertering i detaljer.

Dit nye lån vil få en højere rente. Så din økonomi skal kunne bære, at du får en højere ydelse.

Falder renten igen på et senere tidspunkt, kan du lægge lånet om igen. Det man kalder en totrinsraket.

Vigtigt, før du opkonverterer:

  • Renten bør være steget mindst 1%
  • Din restgæld bør være mindst 500.000 kr.
  • Restløbetiden på dit lån bør være 10 år eller mere 

Hvad koster en omlægning?

Når du omlægger dit lån, er der en række omkostninger forbundet med både indfrielsen af dit nuværende lån og optagelsen af det nye. Omkostningerne er delt i to grupper:

  • Beløb, der er afhængige af låntypen, lånstørrelsen og tidspunktet. 
  • Beløb, der er faste. Det gælder fx ekspeditionsgebyrer og tinglysningsafgift.

For et fastforrentet lån på ca. 3 mio. kr. ligger de samlede omkostninger typisk mellem 14.000 kr. og 20.000 kr. Har du et variabelt forrentet lån, er det en god ide at lave en eventuel omlægning i forbindelse med rentetilpasningstidspunktet.

I Mobilbanken eller i appen Bedste lån kan du regne på, hvad en omlægning koster for netop dig.

Kvindelig rådgiver og par snakker

Aktuel viden om omlægning

1/1