Nyt lån kombinerer det bedste fra andre lånetyper

Jyske RenteloftCIBOR3 er et helt nyt boliglån hos Jyske Bank, hvor du får glæde af den lave, variable rente her og nu, men samtidig har et loft over din basisrente i en periode ad gangen. Vi kalder det vores superlån!

Du får også fleksibilitet, fordi du kan opsige dit lån med 5 dages varsel.

Bestil Jyske Renteloft

Basisrente med renteloft

Den aktuelle kunderente på Jyske RenteloftCIBOR3 er på niveau med renten på Jyske F1 og blandt markedets laveste.

Lånets variable basisrente lægges fast for et kvartal ad gangen med udgangspunkt i CIBOR3-renten. 

Når du får lånet, kan du vælge, om du vil have renteloft på basisrenten frem til 1. juli 2021 eller frem til 1. juli 2024. 

Se de aktuelle rentesatser og rentetillæg

Rentetillæg 

Udover basisrenten betaler du et rentetillæg, som ikke er med renteloft. 

Når rentetillægget er lagt fast, kan det kun ændres under særlige omstændigheder. Historisk set har Jyske Bank generelt ikke ændret rentetillægget på eksisterende lån, siden bankboliglånene blev lanceret i 2008.

Nemt at opsige - unikt for Jyske Bank

Lånet er uden binding, og du kan opsige dit lån til kurs 100 med bare 5 dages varsel. Dén mulighed får du kun i Jyske Bank.

Du får hverken kurstab eller kursgevinst på lånet ved opsigelse eller hjemtagelse.

Se alle detaljer om Jyske RenteloftCIBOR3