Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

Jyske Bank ændrer den variable rentesats på private ind- og udlån.

Indlån

Den 1. oktober 2022 hæver Jyske Bank den variable rentesats på private indlån i danske kroner til 0,00% om året af hele saldoen.

Samtidig ændres renten på konti til børn under 18 år, pensionskonti og Opsparingskonto til:

 • 0,40% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr.
 • 0,60% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 • 0,80% om året for indestående over 500.000 kr.

Renten på Børneopsparing, Børnebørnsopsparing og Gaveopsparing hæves til 0,80% om året af hele saldoen.

Udlån

Den 1. januar 2023 hæver Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter og bevilgede overtræk til private i danske kroner med 0,75%-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,7521%-point.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken den 9. september 2022 har forhøjet renten.

Du kan tilmelde dig mailservice og få besked, når Jyske Bank ændrer priser.

Den tidligere varslede renteændring, der træder i kraft pr. 25. oktober 2022, er fortsat gældende. Se mere på jyskebank.dk/priser202207

Ændringerne vil blive varslet på sædvanlig vis.


Ændringen påvirker følgende kontoprodukter:

Kontotyper - Indlån

Ændres til 0,00% om året:

 • Grundkonto, indlån og Grundkonto, betalinger
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Visa Credit Konto
 • Bolig- og uddannelsesopsparing
 • Etablerings- og Iværksætterkonto
 • Indkomst- og konjunkturudligningskonto
 • Prioritetsindlån (Jyske Q4, Jyske L30, Topprioritet, Morsø, Finansnetbanken og Sparekassen Lolland)*
 • Boligkredit
 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Byggekredit
 • Grundkøbskredit
 • Afkastkonto investering
 • Jyske Investering, Jyske Investeringspleje Basis og Jyske Private Banking Investering
 • Jyske Private Banking Formuepleje
 • Aktiesparekonto
 • § 53A Bankinvestering
 • Invest konto og No 1 Account
 • Forvaltningskonto (disponibel og kapital)
 • Foreningskonto
 • Gravstedskonto
 • Personskadeerstatning
 • Deponeringskonto, Sikringskonto og Lånesagskonto
 • Opsagt konto

*Ændringen gælder kun for den del af indestående, som overstiger udlån på den konto, den er koblet rentemæssigt sammen med.

Ændres til 0,40% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 0,60% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 0,80% om året for indestående over 500.000 kr.:

 • Opsparingskonto
 • Opsparing Ung
 • Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing

Ændres til 0,41% om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 0,61% om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 0,81% om året for indestående over 500.000 kr.:

 • Pensionsopsparing Indeks

Ændres til 0,80% om året:

 • Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
 • Børneopsparing
 • Gaveopsparing
 • Opsparing – 6 mdr. opsigelse**

** Der er lukket for nyoprettelser pr. 13. september 2022.

Kontotyper - Udlån

 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Andelsboliglån og Andelsboliglån+
 • Billån og Billån+
 • Boliglån og Boliglån+
 • Boligkredit
 • Byggekredit
 • Indskudslån til personligt ejede virksomheder
 • Lånesagskonto, Deponering
 • Kommunegaranteret lån
 • Lån Ung
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Privatlån