Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

Jyske Bank ændrer den variable rentesats på private ind- og udlån.

Indlån

Den 22. juli 2022 justerer Jyske Bank den variable rentesats på private indlån over friholdelsesgrænsen til -0,20%. Denne rentesats gælder også for de konti, hvor der skal betales negativ rente af alt indlån.

Friholdelsesgrænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente på indlån, er uændret. Det vil sige, at grænsen på Grundkonti med Nemkonto tilknyttet er 25.000 kr., og for øvrige kontoprodukter med NemKonto tilknyttet er grænsen 100.000 kr. Grænsen på konti målrettet børn samt konti under forvaltning er 100.000 kr. pr. konto.

Udlån

Den 25. oktober 2022 hæver Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter og bevilgede overtræk til private med 0,50 procentpoint. Det svarer til forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,50 procentpoint.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken den 22. juli har forhøjet renten.

Ændringen påvirker følgende kontoprodukter:

Kontotyper - Indlån
Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto
Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
Børneopsparing
Grundkonto, indlån og Grundkonto, betalinger
Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
Visa Credit Konto
Opsparingskonto
Opsparing Ung
Opsparing – 6 mdr. opsigelse
Bolig- og uddannelsesopsparing
Etablerings- og Iværksætterkonto
Indkomst- og konjunkturudligningskonto
Gaveopsparing
Prioritetsindlån (Jyske Q4, Jyske L30, Topprioritet, Morsø, Finansnetbanken og Sparekassen Lolland)*
Boligkredit
Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
Byggekredit
Grundkøbskredit
Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing
Pensionsopsparing Indeks**
Afkastkonto investering
Jyske Investering, Jyske Investeringspleje Basis og Jyske Private Banking Investering
Jyske Private Banking Formuepleje
Aktiesparekonto
§ 53A Bankinvestering
Invest konto og No 1 Account
Forvaltningskonto (disponibel og kapital)
Foreningskonto
Gravstedskonto
Personskadeerstatning
Deponeringskonto, Sikringskonto og Lånesagskonto
Opsagt konto

*Ændringen gælder kun for den del af indestående, som overstiger udlån på den konto, den er koblet rentemæssigt sammen med.

**Renten ændres til -0,19%

Kontotyper - Udlån
Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
Andelsboliglån og Andelsboliglån+
Billån og Billån+
Boliglån og Boliglån+
Boligkredit
Byggekredit
Indskudslån til personligt ejede virksomheder
Lånesagskonto, Deponering
Kommunegaranteret lån
Lån Ung
Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
Privatlån