Sådan påvirker ægteskabet jeres økonomi

Skal du giftes?

Et bryllup er en stor livsbegivenhed, og siger man bryllup og økonomi i samme sætning, tænker de fleste nok først og fremmest på omkostningerne til festen, kjolen og bryllupsrejsen.

Et ægteskab har også stor betydning for jeres privatøkonomi, og der er som regel mange nye ting, I bør forholde jer til og få på plads. Også selvom I måske har boet sammen i mange år, inden I vælger at gifte jer.

Hvorfor blive gift? Forskellen på at være gift og samlevende

I gamle dage giftede man sig for at sikre hinanden, og det bærer reglerne stadig lidt præg af. Lovgivningen ændrer sig dog løbende, så den passer til vores moderne livsstil. I 2008 blev reglerne for begunstigelse fx ændret på en række områder. Fx arver ægtefællen en større del end tidligere - også uden et testamente. Samlevere arver dog stadig KUN, hvis der er lavet et testamente, men kan til gengæld godt få del i pensioner og forsikringer, hvis blot man har boet sammen i minimum to år.


Formuefællesskab og delingsformue - pengeguide for nygifte

Når man bliver gift, får man automatisk det, man kalder formuefællesskab eller delingsformue. Det betyder sjovt nok ikke, at I er fælles om alting, men at I hver især selv råder over og ejer det, som I køber og tjener, mens I er gift. 

På samme måde hæfter I hver især for den gæld, I optager. Dvs. du hæfter kun for din ægtefælles gæld, hvis du er medunderskriver på lånet eller kreditten. Den eneste undtagelse er skattegæld, hvor ægtefæller hæfter for hinanden på grund af sambeskatningsreglerne. Skal der være undtagelser fra delingsformuen, skal I have en advokat med på råd. Det kan fx være i forhold til:

Formue

Hvis I bringer nogenlunde lige meget formue ind i ægteskabet, har det ikke den store betydning – men hvis en af jer har en større formue, som ikke ønskes delt i forbindelse med en skilsmisse eller ved død, kan en ægtepagt, der gør noget af formuen til særeje, være løsningen.

Gæld

Har en af jer stor gæld, kan det have betydning for jeres muligheder i den ”fælles økonomi”, hvor I kan bo, hvilken levestandard I kan have osv. Det kan også få stor betydning for, hvordan jeres bo bliver delt, hvis I senere bliver skilt, eller hvis en af jer dør.

Arv

Som ægtefæller arver I hinanden, men hvis I har børn sammen - eller hver især har bragt børn fra tidligere forhold med ind i ægteskabet, ser billedet lidt anderledes ud, da børn som udgangspunkt arver halvdelen af afdødes formue. 

Læs mere om arv og testamente

Pensioner og forsikringer
Er der stor forskel på jeres indkomst og jeres muligheder for at spare op til pension, og har I et ønske om, at det skal være mere lige, eller regner I med at dele, når I kommer så langt som til pensionen? Ikke alle pensioner deles ved skilsmisse, tværtimod er udgangspunktet i dag, at man hver tager sine rimelig pensioner med. Derfor kan det være en fordel, at I begge sparer op og har hver jeres pension.

Det handler i det hele taget rigtig meget om at finde ud af, hvordan I gerne vil have det, og så være opmærksom på, hvor det kan gå galt, og få lavet de aftaler, der kan forebygge problemerne. Gerne inden I gifter jer. For hvornår er det ellers, man lige får taget sig sammen til det?


Undgå at skændes (alt for meget) om penge

Økonomi er desværre ofte genstand for diskussioner og skænderier. Så inden I bevæger jer ud i et minefelt af debatter om, hvor mange penge I hver især bruger, kan det være godt givet ud at tage en mere overordnet snak om jeres forhold til penge, og hvad I forventer af hinanden og fremtiden. 

Det kan fx være en større udlandsrejse, ny bolig eller plads til orlov. Jo før disse drømme kan bygges ind i jeres økonomi, jo større er muligheden for, at drømmene også kan blive realiseret.

Få banken til at hjælpe

Når I har taget snakken, kan I tage i banken og få sat økonomien i faste rammer – fx med et fælles budget og en fælles opsparing. Banken hjælper også med at få tjekket, om begunstigelsen på jeres pensioner og forsikringer er sådan, som I ønsker det. Gå eventuelt ind på PensionsInfo via netbanken og send en rapport til jeres rådgiver, så I sammen kan drøfte, om jeres dækninger lever op til jeres forventninger.